Yatırım hedefi 24.4, finansman ihtiyacı 26.5 milyar lira

KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılına ait genel yatırım ve finansman programı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre KİT'lerin ve sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait işletmelerin 2020 yatırım hedefi yaklaşık 24.4 milyar TL, kamu finansman gereği ise yaklaşık 26.5 milyar TL olarak tahmin ediliyor

Yatırım hedefi 24.4, finansman ihtiyacı 26.5 milyar lira
Yatırım hedefi 24.4, finansman ihtiyacı 26.5 milyar lira
GİRİŞ 16.10.2019 09:15 GÜNCELLEME 16.10.2019 09:15

KİT'lerin ve sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait işletmelerin 2020 yatırım hedefi yaklaşık 24.4 milyar TL, kamu finansman gereği ise yaklaşık 26.5 milyar TL olarak tahmin ediliyor.

KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılına ait genel yatırım ve finansman programı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kamu kuruluşları, 2020 yılına ait işletme bütçelerini program hedefleri dahilinde 31 Aralık'a kadar hazırlayarak ilgili bakanlık ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bildirecekler.

TİCARİ KREDİ KULLANIMI ASGARİ DÜZEYDE OLACAK

Kuruluşlar, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlemekte serbest olacaklar. Kamu teşebbüsleri ticari kredi kullanımlarını asgari düzeyde tutacaklar, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlanan üretimi azami düzeye çıkaracaklar, üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek hammadde miktar ve fiyatı ile üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatlarını, programda yer alan hedefleri sağlayacak şekilde belirleyecekler.

Kapsam dahilindeki kamu kuruluşları, 2020 yılı için kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetlerin ihale sürecini bugün itibarıyla başlatabilecekler.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

YAZDIR