Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak 2019! İşte başvuru şartları!

Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında çalışmak üzere 29 sözleşmeli personel alımı yapacak. 2018-KPSS (B grubu) puan sıralaması göz önünde bulundurularak en yüksek puandan başlamak koşu ile boş kontenjanların 5 katına kadar sözlü sınava davet edilecek adaylardan en düşük 70 puan şartı aranıyor. İşte tüm detaylar

Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak 2019! İşte başvuru şartları!
Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak 2019! İşte başvuru şartları!
GİRİŞ 02.10.2019 09:38 GÜNCELLEME 02.10.2019 09:39

Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında çalışmak üzere 29 sözleşmeli personel alımı yapacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sözleşmeli personel alımı ilanını duyurdu. 2018-KPSS (B grubu) puan sıralaması çerçevesinde boş pozisyonların 5 katına kadar adayları sözlü mülakata davet edecek.

 

 

ADALET BAKANLIĞI 29 SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet bakanlığı tarafında duyurulan 29 sözleşmeli personel alımı için başvurular 23 Eylül 2019 tarihinde başlayacak ve 7 Ekim 2019 tarihine başvurular son bulacak. Adayların başvuru tarihleri içerisinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile ekte yer alan başvuru formlarını eksiksiz doldurarak göndermeleri gerekiyor.

 

 

ADALET BAKANLIĞI 29 SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU FORMLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ADALET BAKANLIĞI 29 SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

I) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
c) 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

II) Özel Şartlar:

Son başvuru tarihi itibarıyla ilan edilen unvan/branşlarda Yükseköğretim kurumlarının ilgili mühendislik bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

BAŞVURUSU İÇİ GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru Formu (EK-1) (Bu ilânda belirtilen pozisyonlara yapılan başvurular için sadece ekte yer alan form kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları kabul edilmeyecektir.)
2- Öğrenim belgesinin veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti (İlgili öğrenim kurumunca onaylanmış suret kabul edilebileceği gibi belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca da onaylanabilecektir.)
3- 2018-KPSS sonuç belgesi,
4- Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2) (Formun UYARI bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve bu form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.),
5- Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısıyla hazırlanmış ve imzalanmış),
6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
7- Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan, (EK-3)

BAŞVURU YERİ ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvurular 23/09/2019 tarihinde başlayıp, 07/10/2019 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir.
Başvuruların Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Adaylar; bu ilânda belirtilen unvan/branşlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adaylar başvuru formunda yer alan unvan/branşlardan sadece birini tercih edecek olup, birden fazla tercih yapanlar ile başvuru formunda yer alan tercih alanını boş bırakanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI!

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilân edilecek. Sınavın şekli ve konuları şu şekilde;

- Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
- Genel kültür 20,
- Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

GÖREVE BAŞLAYACAKLAR İÇİN BRÜT ÜCRET TABLOSU!

HİZMET YILI

SÖZLEŞME ÜCRETİ (BRÜT)

5 yıldan az olanlar

5.210,57

5 yıldan 10 yıla kadar olanlar

5.328,91

10 yıldan 15 yıla kadar olanlar

5.447,28

15 yıldan 20 yıla kadar olanlar

5.565,66

20 yıldan fazla olanlar

5.713,61