BOTAŞ ihalelerinde yabancı para dönemi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından enerji arz güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde, teklifler, yabancı para birimleri cinsinden verilebilecek.

BOTAŞ ihalelerinde yabancı para dönemi
BOTAŞ ihalelerinde yabancı para dönemi
GİRİŞ 13.09.2019 09:29 GÜNCELLEME 13.09.2019 09:29

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve bazı mal alımıyla yapım işleri kamu ihale yönetmeliklerinde değişiklik öngören yönetmeliklere "Enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik ihaleler" başlıklı ek madde eklendi.

 

 

BAKANLIK GÖRÜŞÜ ALINACAK

Söz konusu maddelere eklenen maddeler uyarınca; BOTAŞ tarafından enerji arz güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmak kaydıyla, tekliflerin yabancı para birimleri cinsinden verilebilmesi ve sözleşme konusu işin ödemelerinde yabancı para birimlerinin kullanılabilmesi mümkün olacak.

 

 

Bu durumda, tekliflerin hangi para birimi cinsinden verilebileceği, ödemeye esas para birimi veya birimleri ile tekliflerin bu düzenlemeler çerçevesinde, teklif fiyatının, ihale tarihinde veya son yazılı tekliflerin verildiği tarihte Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle değerlendirileceği hususları ihale dokümanında düzenlenecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

YAZDIR