Petrol piyasasında flaş değişiklik

Petrol lisansı sahipleri ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) lisansı sahipleri verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirirse, piyasa faaliyeti 60 gün süre ile geçici olarak durdurulacak

Petrol piyasasında flaş değişiklik
Petrol piyasasında flaş değişiklik
GİRİŞ 21.06.2019 12:21 GÜNCELLEME 21.06.2019 12:21

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK),"Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, mevzuata aykırı fiilin düzeltilip düzeltilmediği verilen ihtar süresi içinde ilgili tarafından yapılacak bildirim üzerine, bildirim yapılmazsa ihtar süresi sonunda EPDK veya ilgili kuruluş tarafından tespit edilecek.

Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenler lisans sahiplerinin ilgili piyasa faaliyeti 60 gün süre ile geçici olarak durdurulacak.

Geçici durdurma süresi sonunda tespit edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılacak.

Soruşturma sonuçlanana veya mevzuata aykırılık giderilinceye kadar faaliyetin durdurulmasına devam edilecek ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötü niyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti yapılamayacak.

Niteliği itibarıyla düzeltme imkanı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyeti 60 gün süre ile geçici olarak durdurulacak. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması halinde, geçici durdurma hali sona erdirilecek.

Lisans iptalleri EPDK tarafından yapılacak soruşturma neticesine göre karara bağlanacak. Kaçakçılık fiillerine ilişkin olarak mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisansın iptaline ilişkin işlemler bu yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili daire başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

LPG PİYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) lisansı sahipleri verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirirse ilgili piyasa faaliyeti 60 gün süre ile geçici olarak durdurulacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK),"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak

Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, LPG lisans sahiplerinin mevzuata aykırı fiilinin düzeltilip düzeltilmediği verilen ihtar süresi içinde ilgili tarafından yapılacak bildirim üzerine, bildirim yapılmazsa ihtar süresi sonunda EPDK veya ilgili kuruluş tarafından tespit edilecek.

Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa faaliyeti 60 gün süre ile geçici olarak durdurulacak.

Geçici durdurma süresi sonunda tespit edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılacak. Soruşturma sonuçlanana veya mevzuata aykırılık giderilinceye kadar faaliyetin durdurulmasına devam edilecek ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötü niyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti yapılamayacak.

Niteliği itibarıyla düzeltme imkanı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyeti 60 gün süre ile geçici olarak durdurulacak. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması halinde geçici durdurma hali sona erdirilecek.

İhtar işlemleri, ilgili daire başkanlıkları veya EPDK'nin yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından yapılacak. Geçici durdurma ve geçici durdurmanın sonlandırılması işlemleri ise Denetim Dairesi Başkanlığı ya da Denetim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından yerine getirilecek.

Lisans iptalleri EPDK tarafından yapılacak soruşturma neticesine göre karara bağlanacak. Kaçakçılık fiillerine ilişkin olarak mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisansın iptaline ilişkin işlemler bu yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili daire başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

YAZDIR