Özel sektörün kısa vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün mart sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12,1 milyar dolara gerilerken, uzun vadeli kredi borcu 210,2 milyar dolara çıktı.

Özel sektörün kısa vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı
Özel sektörün kısa vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı
GİRİŞ 16.05.2019 11:12 GÜNCELLEME 16.05.2019 11:12

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart dönemine ait  özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. 

Buna göre, Martta 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından  sağladığı uzun vadeli kredi borcu 127 milyon dolar artarak 210,2 milyar dolara  çıktı, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 3,3 milyar dolar  gerileyerek 12,1 milyar dolara düştü. 

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi  borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki  borçlanmalarının 1,9 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları  ise 2,3 milyar dolar artışla 30,9 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki  borçlanmaları 981 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku ise 714 milyon dolar artarak  5 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi  biçimindeki borçlanmaları 628 milyon dolarazaldı, tahvil stoku ise 970 milyon  dolar artarak 7,4 milyara çıktı. 

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre  bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2 milyar dolar azalışla 7,4 milyar  dolara, finansal olmayan kuruluşların kredibiçimindeki borçlanmaları da 348  milyon dolar azalışla 3 milyar dolara geriledi.   

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 60,4 MİLYAR DOLAR     

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna  ilişkin olarak, mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç,  bir önceki yıl sonuna göre 3,4 milyar dolarazalarak 142,8  milyara geriledi.  Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan  borç bir önceki yıl sonuna göre 3,7 milyar dolar azalarak 11,3 milyar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 210,2 milyar dolar tutarındaki uzun  vadeli kredi borcunun yüzde 60,9'u dolar, yüzde 33,7’si avro, yüzde 4,1'i Türk  lirası ve yüzde 1,3’ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 12,1  milyar dolar tutarındaki kredi borcunun ise yüzde 43,2’si dolar, yüzde 35,5’i  avro ve yüzde 20,9’u Türk lirası ve yüzde 0,4’ü diğer döviz cinslerinden  oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, mart sonu itibarıyla, 210,2 milyar  dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48,9’unu finansal  kuruluşların, yüzde 51,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.  Aynı dönemde, 12,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun  yüzde 70,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 29,2’sini ise finansal olmayan  kuruluşların borcu oldu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu  itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan  anapara geri ödemelerinin toplam 60,4 milyar dolar oldu. 

KAYNAK: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

YAZDIR