Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda değişiklik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teşkilat yapısına ilişkin değişiklikleri içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda değişiklik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda değişiklik
GİRİŞ 16.05.2019 09:43 GÜNCELLEME 16.05.2019 09:43

Cumhurbaşkanlığı'nın konuya ilişkin kararnamesi, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 170. maddesinin başlığı "Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü" yerine "Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

Söz konusu müdürlük, milletlerarası transit petrol ve doğal gaz geçiş projelerinin her aşamasında hukuki, teknik, idari ve mali konulardaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet satın alınmasını sağlayacak, milletlerarası tahkime gidilmesi durumunda Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak tahkim davalarını takip edecek ve teminat mektuplarının teminini zamanında yerine getirmekle yükümlü olacak.

Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü, milletlerarası transit petrol ve doğal gaz geçiş proje anlaşmaları uyarınca yatırımcıya sağlanması öngörülen tüm haklar, ruhsatlar, vizeler, izinler, sertifikalar, yetkilendirmeler, kabuller ve onaylar ile ilgili gerekli işlemleri yürütecek, milletlerarası transit petrol ve doğal gaz geçiş proje yatırımcılarının talep ettiği dokümantasyon, veri ve diğer bilgileri sağlayacak, söz konusu proje anlaşmalarının hükümleriyle uyum sağlamak üzere gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması için öneride bulunarak çalışmalar yapacak.

Müdürlük, bu projelerin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli faaliyetlerde bulunacak ve projeler kapsamındaki arazi kamulaştırma bedeli, teminat bedelleri ve transit geçiş ücretinin tahsiliyle ilgili işlemleri, sigorta işlemlerini yürütecek, milletlerarası transit petrol ve doğal gaz geçiş projeleriyle ilgili olarak bakanlıklar nezdinde koordinasyonu da sağlayacak.

"Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü" başlığıyla yer alan 171. madde "Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

"Denetim Hizmetleri Başkanlığı" başlığıyla yer alan 172. madde "Teftiş Kurulu Başkanlığı" şeklinde değiştirildi.

Önceki kararnamenin 175. maddesinde yer alan "Personel Daire Başkanlığı" ile 176. maddesinde yer alan "Destek Hizmetleri Başkanlığı" kaldırıldı.183. maddede yer alan "Denetçi istihdamı", "Müfettiş istihdamı" olarak değiştirildi.

Bakanlıkta, Denetim Hizmetleri Başkanı, Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrolarında bulunanların görevlerinin başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erdiği geçici madde ile ilan edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ