İşçilerin koruyucu donanım standartlarına yeni düzenleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan düzenlemede, işçilerin kullandığı koruyucu donanımların yeni risk kategorileri yer aldı.

İşçilerin koruyucu donanım standartlarına yeni düzenleme
İşçilerin koruyucu donanım standartlarına yeni düzenleme
GİRİŞ 01.05.2019 15:10 GÜNCELLEME 01.05.2019 15:10

İşçilerin kullandığı iş eldiveni, iş ayakkabısı, toz maskesi, baret gibi kişisel koruyucu donanımlara ilişkin ürün kurallarını içeren mevzuatın hazırlanması ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülüyor.

Bu kapsamda hazırlanarak 29 Kasım 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'nin esas aldığı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, 21 Nisan 2019 itibarıyla yürürlükten kalktı.

Söz konusu direktifin yerini Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü aldı. Yeni yasal çerçeve ile belirli ürünlerin risk kategorileri değişti; imalatçı, ithalatçı, yetkili temsilci ve dağıtıcıları kapsayan iktisadi işletmecilerin sorumlulukları tanımlandı ve uygunluk değerlendirme işlemleri daha detaylı olarak ele alındı.

Bakanlık tarafından Avrupa Birliği'nin ilgili tüzüğüne uyum amacıyla hazırlanan "Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönetmeliği", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte piyasada bulundurulan ve işçilerin kullandığı kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve üretiminde sağlanması gereken sağlık ve güvenlik koşulları ile bu donanımların serbest dolaşım usulleri belirlendi.

Buna göre, piyasada, yalnızca bu yönetmeliğe uygun olan, amacına uygun olarak kullanıldığında ve bakımı yapıldığında insan sağlığını, can ve mal güvenliğini, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığını tehlikeye atmayan kişisel koruyucu donanımlar bulundurulacak.

Uygun yöntemler ile uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunun kanıtlandığı durumda imalatçı AB Uygunluk Beyanını hazırlayacak ve 17 "CE" işaretini söz konusu donanıma iliştirecek.

Yeni düzenlemede işçilerin kullandığı ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri de yeniden tanımlandı.