Enerji bakanı talimat verdi: Basitleştiriliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Sunulan Kamu Hizmetlerinde İşlemlerin Basitleştirilmesi Suretiyle Etkinliğin Artırılması amacıyla Bakan Fatih DÖNMEZ imzası ile Genelge yayımlandı.

Enerji bakanı talimat verdi: Basitleştiriliyor
Enerji bakanı talimat verdi: Basitleştiriliyor
GİRİŞ 14.11.2018 13:16 GÜNCELLEME 14.11.2018 13:16

Genelgede, 2018 yılında Ülkemizin kamu yönetiminde köklü değişikliklere gidildiği “Parlementer Sistem” yerine “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne geçildiği vurgulandıktan sonra, sistem değişikliğinin en temel gerekçesinin, çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olarak kamu yönetiminde hızlı karar almak suretiyle etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak ve kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak olduğu belirtildi.

Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarınca sunulan hizmetlerin, ülkemizdeki başta enerji ve madencilik alanındaki yatırımlar ve yatırımcılar olmak üzere diğer tüm yatırım ve yatırımcılar ile vatandaşlarımızı da ciddi oranda etkilediği, bu hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasının ve bu yatırımların bir an önce tamamlanmasının başta istihdam ve cari açık olmak üzere ekonomimizin her alanına doğrudan etki edeceği gibi hükümet sistemi değişikliğinden beklenen olumlu sonuçların da ortaya çıkmasını sağlayacağı ifadelerine yer verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında organizasyon yapılarında değişiklikler yapılarak ve hizmetlerin elektronik ortama aktarılması suretiyle söz konusu Genelge ile yatırımcılara ve vatandaşlara sunulan bütün hizmetlerin tamamlanması için, işlem bazında süreler konuldu. Bu kapsamda sunulan toplam 607 adet hizmet yaklaşık 31.656 günde yapılırken ve iş başına sonuçlanma gün sayısı 52 gün iken; yapılan çalışmada 13.332 gün azaltılarak toplam 18.324 güne, iş başına sonuçlanma gün sayısının ise 30 güne indirilmesine karar verildi. Bu durumda iş sonuçlandırma sürelerinde yaklaşık % 42’lik bir süre kısaltılmasına gidilmiş oldu.

Diğer taraftan, bu hizmetlerden halen elektronik ortamda sunulmayan 209 adet hizmetin elektronik ortamda sunulmasına, bu hizmetlerin sunulabilmesi için vatandaşlardan veya yatırımcılardan talep edilen 32 adet belgenin de istenmemesine karar verildi.

Aynı Genelgede bu kararlar ile sürelere uyulup uyulmadığının Bakanlığın İç Denetim Birim Başkanlığınca takip ve denetlenerek 2 aylık periyotlarda Bakanlık Makamına raporlanacağı hususuna da yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

ETİKETLER
Dönmez
YAZDIR