PAEM sonuçları ne zaman açıklanıyor? Tarih belli mi?

Ön başvuruları 26 Ekim - 5 Kasım arasında yapılan PAEM başvuruları sona erdi. Başvuru işlemlerini tamamlayan adayların sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki PAEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi?

PAEM sonuçları ne zaman açıklanıyor? Tarih belli mi?
PAEM sonuçları ne zaman açıklanıyor? Tarih belli mi?
GİRİŞ 12.11.2018 09:21 GÜNCELLEME 12.11.2018 09:21

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM), 2015 yılı başlarında kapatılmasının ardından Polis Akademisindeki öğrenciler yerine, Lisans Mezunu komiser yardımcısı adayı alımı yapılmaya başlanılmıştır. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan polis memurları için açılan komiser yardımcılığı sınavına yönelik başvurular 5 Kasım 2018 tarihi ile sona erdi. Başvuru yapan adaylar için bekleyiş ne zaman sona erecek?Sonuçların açıklanacağı tarih hakkında açıklama yapıldı mı?

 

PAEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ön başvuru işlemleri 05 Kasım 2018 tarihi itibari ile sona eren ve toplam 500 kişiye komiser yardımcısı olma hakkını tanıyacak olan PAEM, meslekte en az iki yılı doldurma şartını arayacak. Başvuruları bugün sona eren PAEM sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyuru, ilerleyen günlerde yazılı olarak açıklanacak. Söz konusu duyuru yapıldığında haber7.com üzerinden detayları öğrenebilirsiniz.

 

 

2018 PAEM ŞARTLARI NELER?

 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
- 2015 yılı içinde yapılan KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak,
- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
- Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,
- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
(2) PAEM’e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

YAZDIR
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL