Belediyeye mühendis, zabıta, itfaiye eri, tekniker, tahsildar alımı yapılıyor!

Çobanlar Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 55 KPSS puanı ile Bilgisayar İşletmeni, Tahsildar, Zabıta Memuru ve İtfaiye eri, Mühendis, Muhasebeci, Tekniker, ve memur alımı yapılacak. Peki başvuru şartları neler?

Belediyeye mühendis, zabıta, itfaiye eri, tekniker, tahsildar alımı yapılıyor!
Belediyeye mühendis, zabıta, itfaiye eri, tekniker, tahsildar alımı yapılıyor!
GİRİŞ 07.09.2018 08:59 GÜNCELLEME 07.09.2018 08:59

Yayımlanan ilana göre Çobanlar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere ilk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. İşte başvuru şartları ve detayları…

KAÇ KİŞİLİK MEMUR ALIMI YAPILACAK?

Çobanlar Belediye Başkanlığı bünyesine 21 kişilik boş kadro ile Mühendis, Muhasebeci, Tekniker, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Tahsildar, Zabıta Memuru ve İtfaiye eri alımı yapılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. -Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELER?

İtfaiye Eri Kadrosu İçin;

Mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Zabıta Memuru Kadrosu İçin;

Mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Mühendis Kadrosu İçin;

2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Muhasebeci Kadrosu için;

2016 yılı KPSSP93 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Tekniker Kadrosu İçin;

2016 yılı KPSSP93 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Memur Kadrosu için 2016 yılı KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Bilgisayar İşletmeni Kadrosu İçin;

2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Tahsildar Kadrosu İçin;

2016 yılı KPSSP93, 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

- İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

- İtfaiye eri ve Zabıta Memuru kadrolarına atanacaklar için itfaiye ve Zabıta teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Söz konusu ilana başvuru yapacak adaylar için başvuru işlemleri 10 Eylül - 11 Eylül 2018 tarihleri arasında mesai saati bitimi olan 17:30’a kadar yapılması gerekmektedir. Başvurular Çobanlar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...