Türkiye'den kritik hamle! İmzalar atıldı

Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği Devletleri arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması`nın kapsamının genişletilmesi ve modernize edilmesine yönelik anlaşma imzalandı.

Türkiye'den kritik hamle! İmzalar atıldı
Türkiye'den kritik hamle! İmzalar atıldı
GİRİŞ 25.06.2018 14:01 GÜNCELLEME 25.06.2018 14:01

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, güncellenen Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) imzalanması vesilesiyle İzlanda’nın Saudarkrokur kasabasında düzenlenen törene katıldı.
 
Zeybekci, buradaki konuşmasında, revize edilen anlaşmanın, Türkiye’nin  ilk STA’sı olduğunu belirterek, “AB ile Gümrük Birliği'nden önce imzalanan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) STA’sı yine AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden önce modernize edildi.  Revize STA, esas itibarıyla AB ile mevcut Gümrük Birliği'nden çok daha modern ve  çok daha geniş kapsamlı bir anlaşma. Bu STA’nın, AB ile yürüttüğümüz Gümrük  Birliği'nin güncellenmesi sürecinde örnek teşkil etmesini istiyoruz.”  diye  konuştu.
 
Yenilenen STA’nın, mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti,  elektronik ticaret, fikri mülkiyet hakları gibi ikili ekonomik ilişkileri daha  iyi yansıtacak alanları da kapsadığını anlatan Zeybekci, “Tüm taraflar açısından  başarılı olarak tamamlanan müzakerelerin sonucunda kara yolu taşımacılığı ve  lojistik hizmetler, sağlık hizmetleri, turizm hizmetleri gibi kritik sektörlerin  yanı sıra vizeler ve çalışma izinlerinin alınması açısından da iş dünyası  açısından da ticareti kolaylaştırıcı adımlar atıldı.” dedi.
 
Bakan Zeybekci, İzlanda programı kapsamında EFTA ülkeleri İsviçre,  Lihtenştayn, Norveç ve İzlanda muhatap bakanlarıyla bir araya geldi, ikili  görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde bazı ihracat sektörlerinde iş birliğine  gidilmesi, karma ekonomik komisyonların kurulması ve iş konseylerinin  oluşturulması konuları ele alındı.
 
TÜRKİYE-EFTA STA'SININ GÜNCELLENMESİ
 
Güncellemeyle mal ticareti, menşei kuralları ile genel ve kurumsal  hususlarına ilişkin hükümler güncellenirken, ticari korunma araçlarında Dünya  Ticaret Örgütü (DTÖ) hükümlerinin ötesinde iş birliği ve danışma mekanizmaları  tesis edildi, gümrük iş ve işlemlerinin basitleştirilmesini sağlayan “Ticaretin  Kolaylaştırılması” hükümleri ile “e-ticaret” konuları anlaşmanın bir parçası  haline getirildi. Ayrıca ikili anlaşmazlıkların halli mekanizması oluşturuldu.
 
Anlaşmanın tabi olduğu Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kuralları  Balkan ülkelerini de içerecek şekilde genişleyen Bölgesel Konvansiyon ile  bağlantılı hale getirilirken, bu sayede, daha büyük bir coğrafyadaki ekonomilerle  kümülasyon imkanı sağlanarak ticaret ve yatırımimkanları genişletildi. Fikri  mülkiyet alanında, yeniliklerin karşılıklı korunması ve sürekliliği açısından  EFTA ülkeleri ile Türkiye arasında güçlü bir sistem tesis edildi, ilk defa bir  serbest ticaret anlaşmasında teknoloji transferini kolaylaştırmaya yönelik iş  birliği hükümlerine yer verildi.
 
Hizmet ticaretine ilişkin kural ve taahhütlerin kapsama dahil  edilmesiyle Türkiye’nin hizmet sunucuları ve yatırımcıları için daha  öngörülebilir bir ticaret ortamı elde edildi. Kara yolu taşımacılığı ve turizm  hizmetlerine ilişkin EFTA tarafının kapsamlı taahhütler üstlenmeleri sağlandı.  Karayolu taşımacılığında EFTA ülkelerine gerçekleştirilecek ikili ve transit  taşımacılıkta kotalar kaldırıldı, taşımacıların ayrımcı ücretlendirmeye tabi  tutulmalarının önüne geçildi.
 
Gerçek kişilerin hareketliliğine ilişkin Türkiye’nin hizmet  sunucularının çoklu giriş vizesi başvurularında karşılaştıkları keyfi  uygulamaların engellenmesi hedefleniyor.
 
İsviçre ile varılan anlaşma uyarınca da özel sağlık hizmetleri, yaşlı  bakım hizmetleri ve sıhhat hizmetleri almak üzere taraflar arasındaki hasta  hareketliliği güvence altına alındı.
 
Ayrıca, İsviçre ile Türkiye arasındaki temel tarım ürünleri ve  işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde ileri liberalizasyona gidilirken Türkiye  tarım ürünleri ihracatında öne çıkan ürünlerin İsviçre pazarına tercihli girişi  temin edildi.

KAYNAK: AA