Başvuru süresi 1 Aralık...

Su ürünleri desteklerinden yararlanmak isteyenler, 1 Aralık'a kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili il ve ilçe müdürlüklerine başvurabilecek.

Başvuru süresi 1 Aralık...
Başvuru süresi 1 Aralık...
GİRİŞ 29.05.2018 10:17 GÜNCELLEME 29.05.2018 10:18

Su ürünleri desteklemelerinden yararlanmak isteyenler, 1 Aralık'a kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili il ve ilçe müdürlüklerine başvurabilecek.

Bakanlığın, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek desteklere ilişkin esasları düzenleyen "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

 

Buna göre, alabalık, midye, mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, karadeniz alası ve kırmızı benekli alabalıklar destekleme kapsamına alındı.

Entansif (verimliliği artıracak metotlar kullanılarak) yetiştiriciliği yapılan bütün balık türleri balık tanıma kartı (etiket) desteklemesi kapsamında olacak. 
Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve entansif şekilde yetiştiricilik yapanlarla midye yetiştiriciliği de desteklenecek.

Bir işletmenin su ürünleri desteğinden faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500 tonla sınırlandırılacak. Ayrıca 250 tona kadarki kısmına birim fiyatın tamamı, 250 tondan 500 tona kadarki kısmı için ise birim fiyatın yüzde 50'si dikkate alınacak.

BAŞVURU 1 ARALIK'A KADAR YAPILABİLECEK

Destekleme kapsamında yetiştiriciliği yapılan ürünün büyüme süresi göz önünde bulundurulacak. İşlenerek fileto veya füme şekilde satılan ürünlerde ise ürüne ait faturalarda belirtilen miktarın iki katı dikkate alınacak.

İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden satın alacaklar, bunları bakanlıktan izinli kuluçkahanelerden, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izinli işletmelerden, üniversite veya araştırma enstitülerine ait kuluçkahanelerden temin edebilecek.

Yetiştirilen ürünlerin büyüme sürelerinin belirlenmesinde, tür, bölgenin çevre özellikleri ve yetiştirme sistemi il müdürlüğünce göz önünde bulundurulacak.

Desteklemeden yararlanmak isteyenler, gerekli belgelerle yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il veya ilçe müdürlüğüne en geç 1 Aralık'a kadar müracaat edebilecek.

Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2019'da ayrılan ödenekten karşılanacak.

GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ DESTEKLENMESİ

Öte yandan bakanlığın "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği" ile de deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren tebliğe göre, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde (SUBİS) kayıtlı, geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi'ne sahip, denizlerde 10 metreden küçük balıkçı gemileriyle iç sulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsayan desteklemeden yararlanmak isteyenlerin 14 Eylül mesai bitimine kadar, gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il ve ilçe müdürlüklerine dilekçeyle şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.