Madencilik alanında kritik hamle!

Birbirine bitişik veya yakın bazı maden sahalarında tek başına yapılan maden işletme faaliyetleri ruhsatlandırılıp, mevcut ruhsatla birleştirilerek madencilik yapılabilecek.

Madencilik alanında kritik hamle!
Madencilik alanında kritik hamle!
GİRİŞ 23.05.2018 10:02 GÜNCELLEME 23.05.2018 10:02

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, birbirine bitişik veya yakın I. Grup, II. Grup a bendi ve IV. Grup b bendi maden sahalarında tek başına yapılan maden işletme faaliyetleri, çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı meydana gelen olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla, yapılacak proje ve planlama çerçevesinde maden bölgesi olarak ilan edilebilecek.

Söz konusu yeni ruhsatta birleştirilerek, oluşturulacak maden bölgesinde ortak proje kapsamında maden işletme faaliyetlerinde bulunulabilecek.

Maden bölgesi ilanı yapılabilmesi için I. Grup, II. Grup a bendi ve IV. Grup b bendi ruhsatlarda ortak projelendirme, planlama ve işletme projesiyle maden işletmeciliği yapılabilecek kaynak olması şartı aranacak.

Ayrıca ruhsatların birleştirilebilmesi için ruhsatların birbirine bitişik veya yakın olması nedeniyle açık işletmenin şev açısı ve basamaklarının tehlike arz etmesi, maden işletmelerinin ruhsat sınırına dayanması nedeniyle işletme projelerinin ayrı ayrı uygulanmasının işletme güvenliği açısından risk oluşturması ve verimli işletilememesi gibi unsurlar dikkate alınacak.

Maden Kanununa göre, inşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıllar, tuğla ve kiremit kili, çimento kili üretmek için kullanılan kayaçlar I. Grup madenleri oluştururken, kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan agrega, hazır beton ve asfalt yapılarak kullanılan kayaçlar II. Grup a bendindeki madenleri, turba, linyit, taşkömürü, antrasit, asfaltit, bitümlü şist, bitümlü şeyl, kokolit ve sapropel gibi madenler ise IV. Grup b bendindeki madenleri oluşturuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

ETİKETLER
Türk
YAZDIR