Adalet Bakanlığı en az lise mezunu 1344 memur alımı! Başvuru şartları ve KPSS...

Adalet Bakanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere, en az lise mezunu 1344 sözleşmeli icra katibi alımı yapıyor. Peki başvuru şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı en az lise mezunu 1344 memur alımı! Başvuru şartları ve KPSS...
Adalet Bakanlığı en az lise mezunu 1344 memur alımı! Başvuru şartları ve KPSS...
GİRİŞ 07.06.2018 11:50 GÜNCELLEME 07.06.2018 11:58

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre; Adalet Bakanlığı tarafından en az lise mezunu ‘’Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sınav birimi olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 1344 sözleşmeli icra katibi alınacaktır’’ ilanı yayımlanmıştır. İşte söz konusu ilanın detayları...

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

- Türk vatandaşı olmak,

- Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğumlu olanlar),

- Merkezi sınavda (KPSS-2016’da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

- Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

- Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak şartlarını taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

İcra katipliği kadrosuna başvuru yapacak adaylar 21 Mayıs 2018 – 11 Haziran 2018 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Söz konusu ilanla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için TIKLAYINIZ...