Cumhuriyet Üniversitesi en az lise mezunu 103 sağlık personeli alımı! Başvuru...

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite hastanesi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu 103 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların KPSS puanına sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru şartları nelerdir? İşte ilanın detayları…

Cumhuriyet Üniversitesi en az lise mezunu 103 sağlık personeli alımı! Başvuru...
Cumhuriyet Üniversitesi en az lise mezunu 103 sağlık personeli alımı! Başvuru...
GİRİŞ 04.05.2018 09:02 GÜNCELLEME 04.05.2018 09:02

Devlet Personel Başkanlığının yayımlamış olduğu ilana göre, Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine Hemşire ve Ebe olmak üzere toplamda 103 kişilik sağlık personeli alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu ve KPSS puanına sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu ilana başvuru yapacak adaylardan lise mezunu Hemşirelik bölümü mezunu olan 25 Hemşire, fakültelerin veya yüksekokulların hemşirelik bölümü mezunu olan 75 hemşire ve Ebelik Lisans programlarından mezun olan 3 Ebe olarak 103 sağlık personeli alınacaktır. İşte detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

- 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, Lise mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması .

- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- Atanmaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden gece nöbeti tutmaya engel durumunun olmadığını gösteren heyet raporu almaları gerekmektedir.

- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NELER?

- Başvuru formu,

- Öğrenim belgesi,

- 2016 KPSS sonuç belgesi,

- Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Söz konusu ilan Devlet Personel Başkanlığı tarafından 20 Nisan 2018 tarihinde yayımlanmıştır. Adaylar başvurularını en geç 15 gün içerisinde yapmalıdırlar. Başvuru yapacak adayların www.cumhuriyet.edu.tr sitesinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak istenilen belgeler ile Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

İlanın Tam Metnini Görmek İçin Tıklayınız...

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL