Özel sektörün yurtdışı borcu Şubat'ta arttı

Şubat sonu itibarıyla, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 6,8 milyar dolar artarak 228,0 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,4 milyar dolar artarak 19,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Özel sektörün yurtdışı borcu Şubat'ta arttı
Özel sektörün yurtdışı borcu Şubat'ta arttı
GİRİŞ 16.04.2018 10:30 GÜNCELLEME 16.04.2018 10:30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Şubat ayı özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 6,8 milyar dolar artarak 228,0 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,4 milyar dolar artarak 19,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi. 

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 629 milyon dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,8 milyar dolar artışla 32,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 468 milyon dolar arttı, tahvil stoku ise 2 milyon dolar artışla 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,2 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 508 milyon dolar artışla 7,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 255 milyon dolar artışla 11,8 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,2 milyar dolar artışla 4,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 4,1 milyar dolar artarak 157,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar artarak 18,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 228,0 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'sinin dolar, yüzde 35,1’inin euro, yüzde 5,0’ının Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 19,0 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 50,4’ünün dolar, yüzde 27,4’ünün euro ve yüzde 22,1’inin Türk lirası ve yüzde 0,1’inin diğer döviz cinslerinden oluştu. 

Sektör dağılımı incelendiğinde, Şubat sonu itibarıyla, 228,0 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51,0’ının finansal kuruluşların, yüzde 49,0’ının ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 19,0 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi yüzde 76,3'ünü finansal kuruluşların, yüzde 23,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. 

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 72,1 milyar dolar tutarında oldu. 

YAZDIR