Jandarma sözleşmeli 500 subay alımı yapacak! Jandarma subay alım başvuru şartları

Jandarma Genel Komutanlığı subay alım ilanı yayımlandı. Jandarma kadrosuna dahil etmek üzere 30 sözleşmeli ve 70 muvazzaf subay alım başvurusu nasıl yapılır? 2018 Jandarma subay alımı başvuru şartları nelerdir? İşte, pilot, tabip ve muhabere kadrosu dahil olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı 500 personel alım başvuru detayları...

Jandarma sözleşmeli 500 subay alımı yapacak! Jandarma subay alım başvuru şartları
Jandarma sözleşmeli 500 subay alımı yapacak! Jandarma subay alım başvuru şartları
GİRİŞ 30.03.2018 11:40 GÜNCELLEME 30.03.2018 11:40

Jandarma Genel Komutanlığı kadrosuna dahil etmek üzere 500 kişilik personel alımı için duyurusunu yaptı. Jandarma bünyesine subay kadrosu ile yapılacak olan alımlarda toplamda 9 branşa bakılacak. Sözleşmeli ve muvazzaf subay alım başvuruları 19 Mart günü başladı. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı personel alım başvuru şartları nelerdir? Jandarma subay alım başvurusu nasıl yapılır? Toplamda 500 kişinin istihdam edileceği Jandarma personel alımı hangi alanlarda olacak? İşte, Jandarma Genel Komutanlığı subay alım başvurusu hakkında tüm merak edilenler...

JANDARMA SUBAY ALIM BAŞVURU TARİHİ

 

Jandarma Genel Komutanlığı subay ihtiyacını karşılamak amacıyla, 430 sözleşmeli ve 70 muvazzaf (60‟ı pilot, 10‟u tabip) olmak üzere toplam 500 subay temini yapacaktır. Jandarma subay alımlarına ön başvurular 19 Mart- 1 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvurular www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinden e-devlet üzerinden giriş yapıldıktan sonra yapılabilecektir.

JANDARMA SUBAY ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yayımlanan ilana göre;

a. Ön başvurular sadece www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

c. Ön başvurular; 19 Mart 2018 günü başlayıp, 01 Nisan 2018 günü saat 23.59‟da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi‟ne eDevlet kapısı üzerinden yapılacaktır. E-devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, eimza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Sözleşmeli ve muvazzaf subay branşları için Tablo-2‟de belirlenen lisans
bölümlerinden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine (10 Eylül 2018) kadar mezun
olabilecek durumda olmak, (yüksek lisans mezunları için mezun oldukları lisans bölümü
geçerlidir)

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu
belirten Yükseköğretim Kurulu‟nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için Tablo-2‟de belirtilen lisans bölümlerine denk
programlardan mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,

d. 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans
programından mezun olmuş veya 10 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için yirmi yedi yaşını (01 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimini tamamlamış ve 10 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlayacak olanlar için otuz iki yaşını (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlular) bitirmemiş olmak,

e. 2016 veya 2017 yıllarında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak,

f. 2016 veya 2017 yıllarında ALES EĢit Ağırlık (EA) puan türünden en az 50 puan
almak,

g. Şehit ve malul eş ve çocukları için KPSS ve ALES taban puanlarının en az %
80‟inini almış olmak (2016 veya 2017 yıllarında KPSS P3 puan türünden en az 48 ve ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 40 almak),

ğ. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
h. TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen
şartları taşımak,

ı. Yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki
görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),

i. Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına
fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde
bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

j. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

k. Daha önce çalıĢtığı kamu kurum ve kuruluĢlarından disiplinsizlik, ahlaki
nedenlerle çıkarılmamış olmak,

l. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya
görüyor olmamak,

m. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

n. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle iliĢiği kesilenler ile Astsubay Eğitim
Merkezi Komutanlığı‟nda (ASEM) halen eğitim gören ve aynı baĢvuru döneminde Subay
Eğtirm Merkezi‟ne (SUEM) girmeye de hak kazanan adaylardan süresi içerisinde SUEM‟e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak; sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

o. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine,
toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ö. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan
sunmak,

p. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

r. Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde,
sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamış olsalar bile öğrencilikleri sona erdirilir.

JANDARMA SUBAY ALIM BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ