Bu sektörlerde çalışana gece çalışma düzenlemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetlerinde çalışanların gece çalışma sürelerine yönelik düzenlemeye gitti.

Bu sektörlerde çalışana gece çalışma düzenlemesi
Bu sektörlerde çalışana gece çalışma düzenlemesi
GİRİŞ 19.08.2017 11:12 GÜNCELLEME 19.08.2017 11:19

Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetlerinde çalışanların gece çalışma sürelerine yönelik yeni düzenlemeleri içeren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilecek.

7,5 SAAT DÜZENLEMESİ

Yönetmeliğin 7'nci maddesinde yapılan değişiklikle de gece çalışmalarına yönelik düzenlemeye gidildi.

Buna göre, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaklandı. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.

AŞT İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞTIRILANLAR DA KAPSAMA GİRDİ

Yönetmelikte belirtilen "Turizm hizmeti yürütülen işler" Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca turizm işletmesi belgesi veya turizm yatırımı belgesi verilen ya da belediye tarafından turizm işletmesi olarak faaliyet göstermek üzere işletme belgesi verilen tesislerde çalışanları kapsarken, "Özel güvenlik hizmeti yürütülen işler" özel güvenlik şirketlerinde veya özel güvenlik görevlisi olarak herhangi bir iş yerinde çalışanları ilgilendiriyor.

"Sağlık hizmeti yürütülen işler" ise sağlık hizmeti sunan veya üreten, gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerin iş yerinde ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerinde, sosyal hizmet kuruluşlarında çalışan işçileri kapsıyor.

Söz konusu iş yerlerinde alt işveren tarafından çalıştırılan işçiler de düzenleme kapsamında yer alırken, çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması da "Gece çalışması" olarak sayılacak.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, işveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri bakanlıkça talep edildiğinde sunmak üzere iş yerinde bulundurmakla da yükümlü olacak.

KAYNAK: AA