Reel Kesim Güven Endeksi geriledi

Reel Kesim Güven Endeksi kasım ayında 101,2 puana düştü

Reel Kesim Güven Endeksi geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi geriledi
GİRİŞ 26.12.2014 15:00 GÜNCELLEME 26.12.2014 15:00

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), aralık ayında bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak 101,2 puana geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 108,8 puan seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,2'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,7'ye gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13,1'e yükseldi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlenerek devam ettiği görüldü. İhracat sipariş miktarında bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği görüldü. Mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği gözlendi.

ÜFE beklentisi yüzde 9

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, bir önceki aya göre üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış beklentilerinin zayıfladığı gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü.

Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 9 oldu.

TCMB Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin, alt kalemleri itibarıyla 2013 Eylül-Aralık ve 2014 Ocak-Aralık değerleri şöyle:​​​

2013 2014
Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Reel Kesim Güven Endeksi 108,5 107,5 104,5 102,1 101,4 104,6 108,6 112,7 113,3 110,7 109 106,8 107,6 106,9 102,7 101,2
Toplam sipariş miktarı (Mevcut durum) 89,1 92,8 92,7 91,0 88,9 88,4 89,1 91,6 91,3 91,4 91,1 89,2 89,1 91,8 88,7 87
Mamul mal stok miktarı (Mevcut durum) (*) 97,6 94,3 95,5 94,2 94,7 97,2 96,7 96,5 95,2 95,1 96,8 97,8 96,4 100,1 98 96,4
Üretim hacmi (Gelecek 3 ay) 125,4 114,0 108,9 99,8 113,8 122,1 135,0 136,4 137,0 126,2 122,7 120,6 124,1 118,5 110,1 106,7
Toplam istihdam (Gelecek 3 ay) 114,4 111,1 106,0 104,4 106,7 113,3 113,7 115,7 115,7 117,6 115,4 110,7 111,2 108,8 104,7 103,4
Toplam sipariş miktarı (Son 3 ay) 112,3 114,8 104,5 110,3 99,6 106,0 104,4 116,8 119,2 118,4 118,4 110,8 106,9 115,6 100,8 102,1
İhracat sipariş miktarı (Gelecek 3 ay) 124,2 120,3 112,5 108,3 115,6 121,9 133,9 133,3 133,2 124,1 121,0 118,9 125 118,8 109,2 111,3
Sabit sermaye yatırım harcaması 106,8 107,0 110,7 110,4 111,8 104,3 105,4 104,2 105,8 108,0 105,1 104,1 106,9 105,2 108,4 105,8
Genel gidişat 98,4 105,4 104,8 98,6 79,7 83,8 90,8 107,0 109,3 104,9 101,7 102,4 100,8 96,6 101,3 97,1

KAYNAK: AA