Mağdur stajyer ve çıraklar haklarını istiyor

Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki çıraklar ile işletmelerde staj yapan öğrenciler, bu staj ve çıraklık dönemleriyle ilgili borçlanma hakkı verilmesini istiyor. Stajyerler, taleplerini duyurabilmek için sosyal medyada bir sayfa bile oluşturdular.

Mağdur stajyer ve çıraklar haklarını istiyor
Mağdur stajyer ve çıraklar haklarını istiyor
GİRİŞ 16.10.2012 11:51 GÜNCELLEME 16.10.2012 15:00

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki çıraklar ve işletmelerde staj yapan, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün eğitim gören öğrencilerin, bu staj ve çıraklık döneminde sigorta girişi yapılıyor, ancak çıraklık devresi sayılan süre için sadece iş kazaları ile meslek hastalıkları ve hastalık sigortaları primleri ödeniyor.

Dolayısıyla da analık sigortası ile uzun vadeli sigorta kolları olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları primleri ödenmediği için bu sigorta tarihleri emeklilik hesabında (sigorta başlangıcı ve gün sayısı olarak) dikkate alınmıyor.

Emeklilik için ilk sigorta girişlerinin o denemde başladığını sanan bu konumdaki vatandaşlar, çırak veya stajyer öğrenci olarak çalıştıkları dönemdeki sigortalarının emeklilik hesabında dikkate alınmadığını öğrendiğinde ise hayal kırıklığı yaşıyor.

Bu durumda olan çok sayıda kişi, staj ve çıraklık dönemleriyle ilgili borçlanma hakkı verilmesini istiyor. Söz konusu uygulamanın mağduru olduğunu savunan kişiler, sosyal medyada oluşturdukları 'stajmagdurlari.com' sitesiyle seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor.

Söz konusu sitenin üyelerinden ve uygulamanın mağdurlarından olduğunu söyleyen Ali Karlıdağ, staj ve çıraklık dönemleriyle ilgili borçlanma hakkı istediklerini söylüyor.

Karlıdağ, staj dönemindeki sigortasının emeklilik hesabına katılmamasından dolayı 8 yıl geç emekli olacağına dikkat çekiyor. Çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışılan sürelerin emeklilik primlerinin istenmesi halinde geriye dönük borçlandırılabileceğine dikkat çeken Karlıdağ, "Benim konumumda olan binlerce mağdur insan var. Çırak ve staj dönemimizdeki sigorta girişimiz emeklilik hesabında dikkatte alınmıyor.

Bizler çıraklık veya staj dönemimizle ilgili borçlandırma yapılması, SGK'ya ödeme hakkı verilmesi suretiyle o dönemin emeklilik hesabında (sigorta başlangıcı ve gün sayısı olarak) dikkate alınmasına yönelik yasal düzenleme yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

Avukatların staj, kadınların doğum sonrası 2 yıllık süresi ile erkeklerin askerlik süresini geriye dönük borçlandırıldığına işaret eden Karlıdağ, bu süreçlere ilişkin yapılan borçlandırmaların SGK'ya ödenmek suretiyle emeklilik hesabında dikkate alındığına dikkat çekti.

Karlıdağ, benzer durumda bulunan çıraklar ve stajyer öğrencilerin ise bu haktan yararlandırılmadığının altını çizdi. Yapılacak yasal bir düzenleme ile sorunun rahatlıkla giderilebileceğini savunan Karlıdağ, "Böylece hem kuruma gelir sağlanmış, hem de o dönemdeki çalışmaların boşa gitmesi önlenmiş olacaktır. Bu konudaki mağduriyetin giderilmesi, mesleki eğitimin özendirilmesinde de etkili olacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP'DEN KANUN TEKLİFİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) sorunun çözümüyle ilgili bir kanun teklifi hazırladı. Çıraklık ve staj süreleri için borçlanma imkânı verilmesi amacıyla hazırlanan "31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı imzasıyla 2 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na verildi.

YAZDIR