TÜBİTAK’tan “tarih” açılımı - YAZDIR

TÜBİTAK, önyargıların ve basmakalıp ifadelerin tarih üzerindeki olumsuz etkilerini araştıracak. Bunun için Diriliş, Muhteşem Yüzyıl gibi tarihi dizilerle, Facebook ve Twitter gibi sosyal medyanın toplumsal hafızanın oluşmasına etkileri incelenecek.

  • GİRİŞ30.04.2018 09:36
  • GÜNCELLEME30.04.2018 09:36
  • KAYNAKHÜRRİYET

Tarih eğitiminin yetersizliğinden hareket eden TÜBİTAK, sistemin iyileştirilmesi için “tarih açılımı” başlatacak. Çalışmayla tarih konusunda yeni içerik ve yöntemler öneren alternatif ders kitaplarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Tartışmalı ve hassas tarih konularının çeşitli eğitim kademelerindeki öğretimine yönelik uygulama örnekleri hazırlanacak.

“DİRİLİŞ”İN TARİH BİLİNCİNE ETKİSİ

 

Facebook, Twitter gibi sosyal ağların yanısıra her türlü elektronik ortamın tarih bilincinin geliştirilmesinde etkili olarak kullanılması sağlanacak. Tarih konusunda illüstrasyon, animasyon, video, resim, fotoğraf, karikatür, tablo, grafik, harita, maket, model gibi materyaller hazırlanacak.

Kitle iletişim araçlarındaki tarih içerikli programlar, belgeseller, Diriliş, Muhteşem Yüzyıl, Elveda Rumeli gibi televizyon dizileri, filmler, tarihi romanlar, süreli yayınlar, sosyal medya ile sosyal çevrenin tarihle ilgili algı, bilgi ve bilinç ile toplumsal hafızanın oluşmasına etkileri araştırılacak.

Türkiye’nin kültürel mirası ve hafıza mekanları keşfedilecek. Bu mekanların tarih bilincinin gelişimine etkisinin artırılması, eğitim ve öğretim sürecine dahil edilmesi sağlanacak.

TARİHİ ÖNYARGILAR İNCELENECEK

Tarihin ideolojik amaçlar için kullanılması, tarihte yanlılık, önyargı, basmakalıp ifade ve anlayışların bireylerin tarih algı ve anlayışları üzerindeki olumsuz etkileri incelenerek çözüm önerileri geliştirilecek. Tarih konularının göç, terör, kültürel yozlaşma gibi güncel sorunlarla ilişkilendirildiği deneysel ya da uygulamalı çalışmalar yapılacak. Araştırma sonucunda tarihin bireylerin aidiyet duygularının geliştirilmesine, kimlik edinme süreçlerinin desteklenmesine ve milli kimliklerinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler geliştirilecek.