Ücretini ödeyemeyen şirket borsadan çıkarıldı - YAZDIR

Borsa İstanbul tarafından alınan kararla Mensa, bugün itibariyle kottan çıkarılıyor.

  • GİRİŞ28.12.2017 16:38
  • GÜNCELLEME28.12.2017 16:38

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Borsa İstanbul (BIST) tarafından tahtası kapatılan Mensa, bugün itibariyle kottan çıkarılıyor.
 
Şirketin kottan çıkarılma nedeni, 2016 yılı kotta kalma ücretini son ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde ödememesi oldu.
 
Kotasyon Yönergesi'nin ilgili maddesine göre bir şirketin borsaya ödemekle yükümlü olduğu ücretlerin tamamını son ödeme tarihinden itibaren 1 yıl içinde ödememesi kottan çıkarılma, işleme kapatılma sebebi.
 
BIST, 12 Haziran'daki "tahta kapatma" kararında ise altı aylık sürede finansal raporlarını yayınlamamasını gerekçe almıştı. Şirket, hala tüm finansal tablolarını açıklamadı. Kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirilmemesi de bir diğer sebep.
 
Mensa, bir yıl içinde tüm finansal raporlarını yayımlaması halinde yeniden kota alınması değerlendirilecek. 

Konuyla ilgili Borsa İstanbul'dan şu açıklama yapıldı:

"Borsamız tarafından 27/12/2017 tarihinde, payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak,

A) -2016 yıl sonu finansal raporlarını yayımlamadığından işlem sırası 12/06/2017 tarihinde geçici olarak işleme kapatılmış bulunan ve Borsamız Yönetim Kurulu'nun 19/06/2017 tarihli  kararı ile tüm finansal raporlarını Tebliğ kapsamında yayımlayıncaya kadar Pay Piyasası Yönergesi'nin 30. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında işlem sırasının kapalı kalmaya devam etmesine karar verilen Şirketin, karar tarihinden itibaren geçen ve aynı maddede belirtilen altı aylık süre içinde finansal raporlarını yayımlamadığı anlaşıldığından, Pay Piyasası Yönergesi'nin 30. maddesinin beşinci fıkrası ile Kotasyon Yönergesi'nin kottan çıkarma şartlarını düzenleyen 23. maddesinin birinci fıkrasının "Ortaklığın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi" şeklindeki (a) bendi ve

-2016 yılı kotta kalma ücretini son ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde ödemediğinden Kotasyon Yönergesi'nin kottan çıkarma şartlarını düzenleyen 23. maddesinin birinci fıkrasının "Ortaklığın Borsaya ödemekle yükümlü olduğu ücretlerin tamamını son ödeme tarihinden itibaren 1 yıl içinde ödememesi" şeklindeki (e) bendi kapsamında Şirket paylarının Borsakotundan çıkarılmasına,
 
B) Kotasyon Yönergesi'nin 28. maddesi kapsamında, Şirketin bir yıl içinde tüm finansal raporlarını Kurul'un II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde yayımlaması ve Borsa'ya olan tüm kotasyon ücret borçlarını ödemesi halinde Şirket paylarının tekrar Borsa kotuna alınması hususunun değerlendirilmesine karar verilmiştir."