Hükümetten borcu olanlara müjde! Kolaylaşıyor - YAZDIR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, tecil müessesi konusunda yeni bir sistem getireceklerini söyledi.

  • GİRİŞ04.05.2017 15:50
  • GÜNCELLEME04.05.2017 15:51

Maliye Bakanı Naci Ağbal,'İyi niyetli olarak yükümlülüklerini yerine getiren bir mükellef, vergi borcunu ödeme noktasında gerçekten zor durumda olduğunu ortaya koyuyorsa, biz bu durumda mükellefimize yardımcı olmak için tecil müessesinde kolaylık getiriyoruz.' dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören tasarının görüşmelerinin ertelenmesine ilişkin bir soru üzerine Ağbal, görüşmelere başlamak üzere gerekli koordinasyonun sağlandığını ancak daha sonra yapılan değerlendirmede, "torba yasa" niteliğindeki düzenlemeye başka ihtiyaç olan konularda da gerekli eklemelerinin yapılması için bir kanun teklifi çalışması yapılması konusunda karara varıldığını bildirdi.
 
Bu konuda hükümet olarak gerekli değerlendirmeleri belli bir noktada yürüttüklerini ve çalışmaların devam ettiğini söyleyen Ağbal, "Belki bugün, belki yarın bu konuda verilecek bir kanun teklifiyle bu yasal düzenlemenin kapsamı, farklı konuları da farklı sektörleri de içerecek şekilde yapılacak. İnşallah haftaya salı günü TBMM Plan Bütçe Komisyonunda yeniden yapılandırma kanununun görüşmelerini başlatmak istiyoruz." dedi.
 
Ağbal, çalışmaların tamamlanması ve teklife son halinin verilmesinden sonra gerekli açıklamaların yapılacağını dile getirdi.
 
Çalışmaları sürdürülen söz konusu kanun teklifi düzenlemesine esas olarak Maliye Bakanlığı açısından önemli bir yapısal düzenleme hazırlığını dahil etmek istediklerini bildiren Ağbal, zaman zaman yeniden yapılandırma kanunlarının yapılmasının sistemde zararlar meydana getirdiğinin ifade edildiğini, kendilerinin de bu noktada Bakanlık olarak bir süredir çalışma yürüttüklerini söyledi.
 
"Tecil şartlarına kolaylık getiriyoruz"
 
Genel nitelikli yeniden yapılandırma kanunlarını belirli aralıklarla çıkarmak yerine, gerçekten zor durumda olan, iyi gününde de yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler için kalıcı bir düzenlemenin yapılmasının doğru olduğunu vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:
 
"Bu konuda Bakanlık olarak yapmış olduğumuz çalışmaları Bakanlar Kurulunda hükümetimize arz ettim. Burada temelde 6183 Sayılı Kanunda tecil müessesemiz var. Yani bir borçlu borcunu vadesinde ödeyemediğinde borcunu 36 aya kadar tecil edebiliyor fakat tecilden yararlanabilmek için aranan şartlar bir miktar ağır. Gerçekten zor durumda olan mükelleflerimiz gerek teminat, süre, gerekse faiz konusunda şartları karşılayamayabiliyor. Halbuki bu mükellef iyi gününde vergisel yükümlülüklerini yerine getirmiş. Bir zorluk içine düştüğünde ise devlet tecil müessesesi ile vatandaşın bu talebini tam olarak karşılayamıyor. Burada yapmış olduğumuz yeni öneride tecil müessesi noktasında bir yeni sistem getiriyoruz. Bir vergi mükellefi, en az 3 yıl süreyle vergi mükellefiyse ve geçmişe dönük bütün vergi beyannamelerini süresinde vermişse, geriye dönük olarak bir borcunun olmaması tabi ki en tercih edilen durumdur ama geriye dönük bir vergi borcu varsa ve bu borcunun vadesi de bir yıldan daha fazla değilse, borcunu aksatma niyetinde olan bir mükellef olmadığını ve uyumlu bir mükellef olduğunu görüyorsak, bu mükellefin tecil şartlarında kolaylıklar getiriyoruz."
 
Taksitlendirme sürelerinde kolaylık
 
Ağbal, bir mükellefin bu durumdan yararlanabilmesi için gerçekten zor durumda olduğunu objektif olarak göstermesi gerektiğine işaret etti.
 
Maliye Bakanı Ağbal, "Bakanlar Kurulunun belirleyeceği esas ve usuller dahilinde iyi niyetli olarak yükümlülüklerini yerine getiren bir mükellef, vergi borcunu ödeme noktasında gerçekten zor durumda olduğunu, gerek finansal tablolarıyla, gerek geçmişe dönük kayıtlarıyla ortaya koyuyorsa biz bu durumda mükellefimize yardımcı olmak için tecil müessesinde kolaylık getiriyoruz. Öncelikle taksitlendirme süresini 36 aydan 60 aya kadar erteleyebilme imkanı getiriyoruz." şeklinde konuştu.
 
Bu düzenleme ile sağlanan kolaylıklardan herkesin aynı şekilde yararlanmayacağına dikkati çeken Ağbal, her bir mükellefin finansal durumunu Gelir İdaresi Başkanlığının analiz edeceğini, zor durum derecelerine bağlı olarak farklı vadelerde kolaylıklar getirileceğini bildirdi.
 
Ağbal, mevcut durumda tecil faiz oranının yüzde 12 olduğunu hatırlatarak, "Gerçekten zor durumda olan mükellef bakımından tecil faizi oranını yüzde 12'den daha düşük oranda uygulama noktasında da Bakanlar Kurulundan yetki alıyoruz. Burada da yine düşük oranlı tecil uygulamasından yararlanacak mükelleflerin kimler olacağı, hangi zorluk derecelerinde faiz oranının ne olacağı konusunu da Bakanlar Kurulunda belirleme yetkisi alıyoruz. Oranları Bakanlar Kurulunda belirleyeceğiz." dedi.
 
"Teminat koşullarında da iyileştirme sağlanacak"
 
Teminat koşullarında da iyileştirme imkanı getirdiklerini ifade eden Ağbal, ödeme planı olan, ödeme niyetini gördükleri mükelleflere bir miktar daha düşük oranda teminat alma imkanı sağladıklarını kaydetti.

Ağbal, "Benim kanaatimce bu düzenleme önümüzdeki dönemlerde önceklikle vergiye gönüllü uyumu teşvik edecek. Çünkü biz mükellefe 'Eğer beyannamelerinizi süresinde verirseniz, vergi borçlarınızı ödemekte titiz ve itinalı bir şekilde davranırsanız, vergi borçlarınızı biriktirmezseniz, zor duruma düştüğünüz takdirde biz size gerekli kolaylıkları göstereceğiz' mesajı veriyoruz." diye konuştu.
 
Mükellefin karnesini ortaya koyan bir sistem kurulacak
 
Düzenlemenin, genel yapılandırma kanununun kalıcı hale getirilmesi anlamı taşımadığına dikkati çeken Ağbal, bu imkanlardan her hal ve takdirde bütün mükelleflerin yararlanmasının söz konusu olmadığını, mükellefin karnesini, durumunu ortaya koyan bir sistem kuracaklarını belirtti.
 
Devletin zor gününde mükellefe el uzatması gerektiğini dile getiren Ağbal, şunları kaydetti:

"Uygulamayı önümüzdeki yıllarda başlatacağız. Bu konuyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapacağız. Mükelleflerin durumlarını ölçebilmek ve görebilmek için gerekli veri tabanı altyapısını oluşturacağız ve ondan sonra uygulamaya başlayacağız. Kanun yürürlüğe girdikten sonra Bakanlar Kurulu tarafından bütün esas ve usuller belirlenip, bu konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığının mükellefin durumunu tespit edecek alt yapıyı kurduğu tarihten sonra bu uygulamaya başlayacağız. Bu uygulamadan yararlanmak için vergi mükellefi en az 3 yıl vergi mükellefi olmalı, 3 yıllık süreç içinde bütün vergi beyannamelerini eksiksiz zamanda vermeli, en iyisi hiç borcu olmaması. Bizim beklediğimiz uygulama, mükellefimiz bu uygulama geldikten sonra bir borcunu gecikmeye bırakmaksızın, zor durumda ise kendiliğinden gelip bize bu başvuruyu yapmasıdır. Eğer zor durumda olduğunuzu görüyor ve önümüzdeki vadede bir borcunuzu ödeyemeyeceğinizi değerlendiriyorsanız, önceden gelin bize müracaat edin, gerçekten zor durumdaysanız, ileriye dönük olarak ödeyeceğiniz vergiyi daha uzun zamana yayalım."
 
"İleriye dönük yeniden yapılandırma kanununa ihtiyaç kalmayacak"
 
Bu uygulamanın birçok ülkede mevcut olduğuna işaret eden Ağbal, buralarda gönüllü vergi uyumu derecesinin ve vergilerin tahsil oranının daha yüksek olduğunu söyledi.
 
Ağbal, "Biz bunu yapısal düzenleme olarak görüyoruz. Bu düzenlemeyi yaptıktan sonra ileriye dönük artık bir yeniden yapılandırma kanununa ihtiyaç kalmadığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Bakan Ağbal, uygulamanın adının sorulması üzerine de özel bir ad koymadıklarını, mevcut bir tecil müessesi bulunduğunu, bunu yeni bir madde düzenlemesi olarak getirdiklerini ifade etti.
 
Maliye Bakanı Ağbal, "Buna kolaylaştırılmış tecil uygulaması diyelim ama bunun karşısındaki mükellef profili iyi niyetli, vergisini süresinde ödeyen, beyannamesini süresinde veren mükellef olacak." dedi.