Elektrik sayaçlarında son muayene tarih!

Piyasaya 1 Ocak 2000 - 31 Aralık 2003 tarihleri arasında arz edilen ve halen kullanımda olan veya stokta bulunan elektrik sayaçlarından periyodik muayenesi yapılamayanların en son periyodik muayene yaptırma tarihi 31 Aralık 2015 olarak belirlendi.

Elektrik sayaçlarında son muayene tarih!
Elektrik sayaçlarında son muayene tarih!
GİRİŞ 12.12.2013 11:02 GÜNCELLEME 12.12.2013 11:02

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 1 Ocak 2000 - 31 Aralık 2003 tarihleri arasında piyasaya arz edilen ve halen kullanımda olan veya stokta bulunan elektrik sayaçlarından periyodik muayenesi yapılamayanların en son periyodik muayene yaptırma tarihi 31 Aralık 2015 oldu. Bu sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü ilgililerin 2014 yılı şubat ayı sonuna kadar muayenesi yapılacak elektrik sayaçlarının listesi ile Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına başvurarak, 31 Aralık 2015 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları gerekecek.

Belirtilen tarihe kadar Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına müracaat etmeyen veya 31 Aralık 2015 tarihine kadar periyodik muayenesini yaptırmayan sayaç ilgilileri hakkında damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı ilgili kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlem yapılacak.

Bu arada eski yönetmelik kapsamında yer alan taksimetreler kapsam dışına alındı.

Bakanlık, periyodik muayene müracaatlarının, ölçü ve ölçü aletlerinin cins ve özelliklerine göre hangi mercilere yapılacağını, "her yıl şubat ayının son gününe kadar" Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) kanalıyla radyo ve televizyondan hükümet bildirisi olarak belirli aralıklarla ilan edecek.

Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin dolduğu yılı izleyen yılın şubat ayının son gününe kadar, Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar memurluklarına müracaat edilmesi ve muayene gününü belirleyen bir belge alınması gerekecek. Söz konusu belgenin, ölçü aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilmesi zorunlu olacak.

Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, ilgili kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanacak.

Periyodik muayenelerin yaptırılması sorumluluğu gaz, elektrik ve su sayaçlarında; bu sayaçları dağıtım ağında kullanan dağıtım şirketine veya dağıtımdan sorumlu işletmeye, dağıtım ağı dışında kullanılanlar ile diğer ölçü ve ölçü aletlerinde ise ilgili kanun kapsamında ölçü ve ölçü aletinden sorumlu kullanıcıya ait olacak.

Periyodik muayene için başvurulan ölçü ve ölçü aletlerinin aynı yıl içerisinde muayenelerinin yapılarak damgalanması gerekecek.

- Ölçü aletlerinin periyodik bakım dönemleri

Hassas kütle ölçüleri, 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, naklimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarının periyodik muayeneleri 2 yılda bir yapılacak. Eski yönetmelikte yer alan "her türlü elektronik terazi ve basküller, çekeri 2 bin kilogramdan fazla olan basküller ile taksimetre muayeneleri" ise kapsam dışına çıkartıldı. Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayeneleri de 10 yılda bir yaptırılacak.

Anılan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ilgililerin müracaatı üzerine Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı tarafından yapılacak. Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri, damgalandıkları yıldan başlanarak hesaplanacak.

Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kilograma kadar (5 kilogram dahil) hassas olmayan kütle ölçülerinin periyodik muayeneleri 2 yılda bir yaptırılacak. Mekanik tartı aletlerinden masa terazileri, asma terazileri, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler, çekeri 2 bin kilograma kadar olan (2 bin kilogram dahil) olan basküller kapsam dışına alındı.

Muayene kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ilgililerin müracaatı üzerine Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar memurluklarınca yapılacak ve periyodik muayene süreleri, damgalandıkları yıldan başlanarak hesaplanacak.

Ani muayeneler sonucunda hatalı çalıştığı veya ayarının bozuk olduğu tespit edilen ölçü ve ölçü aletleri için ölçü aleti başına uygulanmak üzere, ayarı doğru olmayan ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı ilgili hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanacak.

- Geçici damgalanma

15 gün olan geçici damga süresi içinde sayaç kullanıcıları tarafından Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına muayene ve damgalama işlemleri için müracaat edilmesi zorunlu olacak. Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kullanıcılara damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı ilgili kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlem yapılacak. Söz konusu ölçü aletlerinin, müracaat tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde muayenelerinin yapılması gerekecek.

Bu arada, yönetmeliği tartı aletleri, ilk defa muayeneye arz edilen basküller, taksimetreler ile periyodik muayenede resmi iş yerlerine ilişkin maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

Ölçü aletlerinin periyodik bakım dönemlerine ilişkin yönetmelik değişiklikleri 1 Ocak 2014'ten, diğer değişiklikler ise bugünden itibaren yürürlükte olacak.

KAYNAK: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ