Köşe yazısı işçiye uyarı mesajı oldu

Hükümet bu yıl, fiş ve faturalarda işi sıkı tutma kararında. Bunun için bir dizi önlem alındı. Bir köşe yazısı, 'Ayağını denk al' denilerek çalışanların mail kutularına gönderiliyor.

Köşe yazısı işçiye uyarı mesajı oldu
Köşe yazısı işçiye uyarı mesajı oldu
GİRİŞ 24.01.2005 16:28 GÜNCELLEME 24.01.2005 16:28

Şükrü Kızılot'un 18 Ocak tarihli Hürriyet gazetesindeki yazısı:

Sahte fişle vergi iadesi tazminatsız işten attırır

İŞVERENLER, gerçeğe aykırı vergi iade belgesi veren işçilerin, hizmet sözleşmesini, tazminatsız olarak feshedip, onları işten çıkartabilecekler.

Vergi iadesinden yararlanabilmek için, ücretlilerin 2004 yılıyla ilgili olarak topladıkları fatura, fiş ve benzeri belgeleri, işverene 24 Ocak 2005 Pazartesi akşamına kadar teslim etmeleri gerekiyor.

Bu süre ‘emeklilere vergi iadesi’ yönünden, 31 Ocak 2005 Pazartesi akşamı sona eriyor.

Fatura ve fişler, işverene teslim edildikten sonra, gerekli kontroller yapılıyor. Ardından da, ibraz edilen fiş ve fatura tutarına göre, ücretlilerin yararlanacağı vergi iadesi tutarı hesaplanıyor.

Burada, iade tutarı, ücretlinin örneğin Şubat ayı ücretinin, azalan vergisi anlamına geliyor. Azalan vergi kadar da işçi ve memurun net ücretinde artış oluyor. Emekliler ise, 2004’te yıl içinde, aylıklarının yüzde 4’ü oranında ‘vergi iadesi avansı’ almışlardı. Fiş ve faturalarına göre, yüzde 5 üzerinden vergi iadesi hesaplanacak, aradaki fark emekliye ödenecek. Belgeler yetersiz olursa, ödenen avans ile hesaplanan vergi iadesi arasındaki fark, aylıklarından kesilecek.

SAHTE BELGE KULLANILMASI

Vergi iadesi olayında, sahte veya yanıltıcı belge kullanmak suretiyle, harcamalarını yüksek göstererek, fazla vergi iadesi alınması halinde, bu vergi ilgililerden cezalı olarak geri alınacak. Ayrıca, sahte ya da yanıltıcı fatura ve fiş kullandığı tespit edilenler hakkında, idari ve yasal işlemler de yapılabilecek. Ücretli hakkında, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası da uygulanabilecek.

Burada Maliye, vergi ve cezaları, işverenden isteyecek. Ancak, işverenler bu vergi ve cezaları, haksız yere iade alan ücretliye, rücu edebilecekler yani onlardan isteyebilecekler.

TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARMA

İşçilerin, gerçeğe aykırı belge kullanarak, haksız yere vergi iadesi alması, işverene o işçiyi, ‘ihbar ve kıdem tazminatı ödemeden’ işten çıkarma hakkını veriyor.

Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi’nin, tam metni Yaklaşım Dergisi’nin Ocak 1999 sayısında yayımlanan 20 Mart 1998 Tarih ve E.1998/27, K.1998/5649 sayılı kararına göre; ‘vergi iadesinde, gerçeğe aykırı belge kullanılarak, Maliye’den işveren aracılığıyla haksız kazanç sağlanması, İş Kanunu’nun kapsamında yeralan, doğruluk ve bağlılığa uymayan hali oluşturduğundan, işverenin hizmet sözleşmesini tazminatsız feshetme hakkı doğar.’

Görüldüğü gibi, sahte veya yanıltıcı fiş ya da fatura toplayarak, bir miktar fazla vergi iadesi almak isteyen işçiler, hem cezalı duruma düşmekte, hem de işlerinden olabilmektedirler.

Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmak istemiyorsanız, gerçek dışı fiş ve faturaları vermeyin ya da verdiyseniz geri alın...

Vergi iadesinde en çok sorulan soru

GEÇEN hafta, ücretlinin ve emeklinin vergi iadesindeki ince noktaları açıklarken, ‘Yıl içinde işe giren, işten ayrılan veya ücretsiz izne ayrılanlara ait harcama belgelerinin, çalışılan aylarla sınırlı olması gerekmediğini’ yazmıştık.

Okurlarımızdan, bununla ilgili 100’ün üzerinde faks ve mail geldi. Çalıştıkları işyerinde, bu konuda sorun yaşadıklarını belirterek, yazımızın dayanağını soruyorlar. Hemen açıklayalım;

Maliye Bakanlığı’nın 24 Aralık 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 255 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde ‘5. Vergi İndirimine Konu Olan Harcamalara İlişkin Üst Sınır’ başlığı altında yaptığı açıklamaya göre; ücret gelirinin elde edildiği takvim yılına ilişkin vergi indirimi kapsamına giren harcamalar, ücret gelirinin elde edildiği dönemle ilişkilendirilmeksizin, vergi indirimi uygulamasında dikkate alınacaktır. Bu kapsamda;

Yıl içinde yeni işe giren,

İşten ayrılan,

Emekli olan,

Ücretsiz izne ayrılan

kişilere ait harcama belgelerinin, çalışılan dönemle sınırlı olmaksızın, kabul edilmesi gerekmektedir.’

YAZDIR
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL