Osmangazi Elektrik Dağıtım Eti Gümüş'e devredildi

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (TEDAŞ) Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş'deki yüzde 100 oranındaki hissesi Eti Gümüş A.Ş.'ye devredildi.

Osmangazi Elektrik Dağıtım Eti Gümüş'e devredildi
Osmangazi Elektrik Dağıtım Eti Gümüş'e devredildi
GİRİŞ 02.06.2010 11:32 GÜNCELLEME 02.06.2010 11:32

Rixos Grand Otel'de yapılan devir törenine, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu ile Eti Gümüş A.Ş. yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Özelleştirme ÖİB Başkan Vekili Ahmet Aksu, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak ve Yeşilırmak bölgelerini kapsadığını söyledi.

Bugün yapacakları devirle 4'üncü dağıtım bölgesinin de özel sektöre devredilmiş olacağını ifade eden Aksu, Eti Gümüş A.Ş.'nin 485 milyon dolar bedeli peşin olarak idareye yatırdığını da bildirdi.

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin özelleştirme ihalesi 6 Kasım 2009 tarihinde yapılmış, söz konusu ihalede de en yüksek teklif 2004 yılında özelleştirilen ve şu anda Yıldızlar SSS Holding şirketi olan Eti Gümüş A.Ş.'den gelmişti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, elektrik dağıtımı özelleştirmeleriyle kayıp kaçakların azaltılmasının önemli bir hedef olduğunu belirterek, ''Özel sektör eliyle bunun sağlanabileceğini yakın dönemde yaptığımız özelleştirmelerle görmeye başladık'' dedi.

Şimşek, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (TEDAŞ) Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş'deki yüzde 100 oranındaki hissesinin Eti Gümüş A.Ş'ye devir töreninde yaptığı konuşmada, bu devirlerin sadece basit bir şekilde hizmetin kalitesinin ve verimliliğin artırılması, maliyetlerin kısılması anlamına gelmediğini söyledi.

Bugün Türkiye'nin enerjide ciddi bir dar boğazı bulunduğunu ifade eden Şimşek, ''Çünkü biz enerjide dışa bağımlıyız. Bu da dışarıya ciddi bir kaynak aktarımını içeriyor. Bunu azaltmanın en iyi yolu, vatandaşın enerjiyi verimli kullanmasının yanında üretimde yerli imkanlara odaklanmak'' dedi. Şimşek, dışa bağımlılığın bu dönemde azaltılması gerektiğini belirtti.

Elektrik dağıtım bölgelerinde kayıp kaçakların ön plana çıktığını ifade eden Şimşek, bugün devri gerçekleşecek bölgede ise önemli boyutlarda olmayan kayıp kaçak oranının, diğer devir çalışmaları yapılan bölgelerde yüksek olduğuna dikkati çekti.

Bu kaynakların iyi bir şekilde yönetilmesi ve dağıtımda etkinliğin sağlanması halinde bundan bütün vatandaşların faydalandığını belirten Şimşek, ''Bazı bölgelerde kayıp kaçaklar çok yüksek düzeydeyse ve devlet bunu azaltmakta yeterli verimliliği, etkinliği gösteremiyorsa bunu özel sektör eliyle sağlayabileceksek sonuçta bundan bütün vatandaşlarımız yararlanmış olacak. Çünkü sonuç itibariyle elektrik fiyatları da bu tür faktörlerden, kayıp kaçaklardan, verimsiz kullanımdan etkilenebiliyor'' diye konuştu.

''KAYIP KAÇAKLARIN AZALTILMASI ÖNEMLİ HEDEF''

Bu nedenle elektrik dağıtım şirketlerinin özel sektöre devrini doğru bulduğunun altını çizen Şimşek, ''Sonuçta 73 milyon vatandaşımıza doğrudan doğruya olumlu yansıyacağı kanısındayım. Kayıp kaçakların azaltılması çok önemli bir hedeftir. Özel sektör eliyle bunun sağlanabileceğini yakın dönemde yaptığımız özelleştirmelerle görmeye başladık. Ama özellikle kayıp kaçakların çok yüksek olduğu bölgelerdeki devirlerle birlikte bunu çok daha açık bir şekilde göreceğiz'' dedi.

Şimşek, bugüne kadar 3 bölgenin özel sektöre devrinin gerçekleştiğini, bunun da Türkiye'deki elektrik dağıtımının yaklaşık yüzde 24'üne denk geldiğini, bugün yaptıkları devirle bu oranın yüzde 28 olacağını kaydetti. Şimşek, ihalesi tamamlanmış onay aşamasında olanlar dikkate alındığında da rakamın yüzde 48'e ulaşacağını belirterek, şöyle devam etti:

''Önümüzdeki dönemde diğer devirlerle birlikte aşağı yukarı elektrik dağıtımının tamamı özel sektör eliyle yapılacak. Burada devlet kazançlı, vatandaş kazançlı. Çünkü devrederken Hazineye bir gelir kaydediliyor. Esas amaç bu olmamakla birlikte önemli bir husustur. Çünkü bu Türkiye'nin borçlanma ihtiyacını azaltan bir husustur.

Ayrıca bundan sonra bu bölgelerde yatırım ihtiyacını da özel sektör karşılayacak. Daha da önemlisi özel sektörümüz dağıtım ağıyla bu işin içine girdi mi (nitekim Eti Gümüş'te bunu görüyoruz.) bu sökterle bağlantılı, bu sektörün diğer dallarıyla ilişkili birtakım yatırımların da ortaya çıktığını görüyoruz. Özel sektörün dinamizminden yararlanmamız bence Türkiye için son önemli.''

''ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI''

Maliye Bakanı, son yıllarda enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çok öneli adımlar atıldığını anımsatarak, rüzgar enerjisi konusunda çok büyük bir çaba olduğunu, Türkiye'nin bu konuda önemli adımlar attığını, bu çerçevede rüzgar haritası çıkardığını ve üretimin de başladığını kaydetti.

Benzer şekilde ileri ki yıllarda güneş enerjisinden yararlanmada pratik bir noktaya ulaşılması ihtimaline ilişkin Türkiye'nin hazırlıklarını yaptığını ve güneş haritasını çıkardığını bildiren Şimşek, bu konuda Türkiye'nin çok avantajlı bir noktada olduğunu söyledi.

Hükümet olarak devletin proje seviyesindeki birçok hidroelektrik santrali projesini özel sektöre devrettiklerini ifade eden Şimşek, ''Kamunun kaynakları oldukça sınırlı. Sadece devletin tahsis ettiği kaynaklarla bu projeler tamamlanmaya kalkılsa belki 50 yıl, belki bazı durumlarda bunların hepsinin tamamlanması 100 yılı bulacak. Bunları özel sektöre devrederek bu süreci hızlandırmış oluyoruz. Memleketin suyunu, belki ileride güneşini, rüzgarını elektriğe dönüştürerek, Rusya'ya ve başka ülkelere olan bağımlılığı bir miktar da olsa azaltma yönünde önemli adımlar atıyoruz'' dedi.

''ÖZELLEŞTİRME İLE İŞ BİTMİYOR''

Özelleştirme ile işin bitmediğini, mutlaka o sektörde serbestleşmenin sağlanması gerektiğini vurgulayan Şimşek, tüketicinin özelleştirme sonuçlarından yararlanması için mutlaka özelleştirmenin bir adım ötesine gidilmesi, serbestleşmenin devletin gözetiminde, denetiminde sağlaması gerektiğini kaydetti. Şimşek, serbestleşmenin beraberinde daha verimli ve yenilikçi bir yapı getirdiğini söyledi.

O sektörlerdeki liberalleşme sonucundan vatandaşın mutlaka yararlandığına işaret eden Şimşek, rekabetin beraberinde vatandaş için daha düşük fiyatı getirdiğini, rekabetin olmadığı bir ortamda verimlilikten bahsedilemeyeceğini kaydetti.

Dünya ile rekabet etmek, iş ve aş üretmek ve mevcut istihdamı korumak ve artırmak için ülkenin mutlaka daha rekabetçi bir yapıya doğru geçmesi gerektiğini ifade eden Şimşek, gerçekleştirdikleri özelleştirmeleri de bu çerçevede algıladıklarını bildirdi.

Rekabetin bir sonucu olarak vatandaşın daha kaliteli hizmeti daha düşük fiyatlarla alacağını belirten Şimşek, bu şekilde yatırımların hızının da artacağını söyledi.

Bugün kim ne derse desin elektrik dağıtımda bir çok bölgede kayıp kaçak oranlarının yüksek olduğunu anlatan Şimşek, ''Eğer özel sektör kanalıyla biz bunları aşağı çekebilirsek bu, bütün vatandaşlarımıza bir fayda olarak dönecektir. Sonuçta kayıp kaçaklar maliyet hesabında dikkate alınıyor ve eninde sonunda vatandaşlara daha yüksek fiyatlar olarak yansıyor. Ümit ederim ki özelleştirme sonrası dönemde bu çabalar yoğunlaşır, biz de hükümet olarak bunun denetimini gözetimini en iyi şekilde yapacağız'' diye konuştu.

DEVİR

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (TEDAŞ) Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş'deki yüzde 100 oranındaki hissesi, Yıldızlar SSS Holding Bünyesindeki Eti Gümüş A.Ş'ye devredildi.

Yıldızlar SS Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatör Harun Güdeberg, holdinglerinin mevcut faaliyet sahalarına Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş'yi ve Çankırı-Orta kömür santralini ilave ederek Türkiye enerji sektörüne girdiğini söyledi.

Gruplarının faaliyet sahalarının seramik kaplama malzemeleri, madencilik ve buna dayalı zenginleştirilmiş ara ve nihai metal ürünlerinden oluştuğunu anlatan Güdeberg, holding bünyesinde yaklaşık 7 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Güdeberg, gruplarının 2010 yılı ve sonrası özelleştirme kapsamındaki enerji ve diğer enerji dağıtım şirketlerinin özelleştirmeleriyle ciddi şekilde ilgilendiğini kaydetti.

Bugün devralacakları Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 2010 yılında yaklaşık 5,5 milyar kwh elektrik dağıtımı hizmeti vereceğini ifade eden Güdeberg, 1,3 milyon aboneye en iyi hizmeti ve ucuz elektriği vermeyi amaçladıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Yıldız ve diğer yetkililer, hisse satış sözleşmesini imzaladılar.

Daha sonra Bakan Şimşek, Ahmet Aksu ve Yıldızlar Holding yetkilileri, 485 milyon dolarlık sembolik çek ile fotoğraf çektirdiler.

Abone sayısının 1 milyon 277 bin 300 olduğu Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin elektrik tüketimi 5 bin 41 Gwh, kayıp kaçak oranı ise yüzde 5,2 düzeyinde bulunuyor.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerini kapsayan Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 6 Kasım 2009'da gerçekleştirilen özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 485 milyon dolarla Eti Gümüş A.Ş vermişti.