Ülke ülke en borçlu ülkeler sıralaması

Küresel ekonomik kriz bir taraftan tüm dünya ekonomileri üzerinde olumsuz etkisini gösterirken, diğer taraftan dünya ülkeleri neredeyse borç içinde yüzüyor. Ülke ülke durum:

Ülke ülke en borçlu ülkeler sıralaması
Ülke ülke en borçlu ülkeler sıralaması
GİRİŞ 01.02.2009 10:35 GÜNCELLEME 01.02.2009 10:35

A.A muhabirinin Uluslararası Para Fonu (IMF), CIA ve IMD World Competitiveness Yearbook 2008 verilerinden derlediği bilgilere göre, toplam kamu ve özel sektörün yabancılara, yabancı para mal ve hizmet karşılığı dahil ödemesi gerekli toplam dış borç miktarını gösteren ''dış borç sıralamasında'' dünyanın en büyük ekonomisi ABD başı çekiyor.

Buna göre ABD'nin 12 trilyon 250 milyar dolar toplam dış borcu (devlet ve özel sektör dış borç toplamı) bulunuyor. ABD'yi 10 trilyon 450 milyar dolar toplam dış borçla İngiltere, 4 trilyon 489 milyar dolar toplam dış borçla Almanya, 4 trilyon 396 milyar dolar toplam dış borçla Fransa takip ediyor.

Nüfusu 16 milyon olan Hollanda'nın 2 trilyon 277 milyar dolar, 4 milyon olan İrlanda'nın 1 trilyon 841 milyar dolar toplam dış borcu bulunuyor.

Japonya'nın toplam dış borcu 1,5 trilyon, İsviçre'ninki 1,3 trilyon dolar, İspanya'nınki 1,1 trilyon dolar düzeyinde.

Bunu 996,3 milyar dolarla İtalya, 826,4 milyar dolarla Avustralya, 758,6 milyar dolar ile Kanada, 752,5 milyon dolar ile Avusturya, 598,2 milyon dolar ile İsveç, 588 milyar dolar ile Hong Kong takip ediyor.

Danimarka'nın 492,6 milyar dolar, Norveç'in 469,1, Portekiz'in 461,2 milyar dolar toplam dış borcu bulunurken, dünyanın en kalabalık nüfuslu ülkesi, ikinci büyük ekonomisi Çin'in toplam dış borcu 363 milyar dolar düzeyinde.

Rusya'nın 356,5 milyar dolar, 5 milyon nüfuslu Finlandiya'nın 271,2 milyar dolar düzeyinde toplam dış borcu bulunuyor.

-NÜFUSLARI 10 MİLYONUN ALTINDA AMA TÜRKİYE'DEN ÇOK DIŞ BORÇLARI VAR-

Türkiye, 247,1 milyar dolarlık toplam dış borç stokuyla dünya sıralamasında 23. sırada. Dış borçta Türkiye'yi geride bırakan ülkeler içinde nüfusları 4 ile 10 milyon arasında değişen, İrlanda, İsviçre, Belçika, Avusturya, İsveç, Hong-Kong, Danimarka, Norveç, Portekiz ve Finlandiya dikkati çekiyor.

Türkiye'yi 229,4 milyar dolarlık dış borçla Brezilya, 220,1 milyar dolarla da Güney Kore izliyor.

2001 yılında ekonomik kriz yaşayarak borçlarını ödeyememe durumu yaşayan Arjantin'in ise toplam dış borcu 2008 yılında 135,8 milyar düzeyinde.

Öte yandan komşu ülkeler Irak'ın 100,9 milyar dolar, İran'ın ise 20,7 milyar dolar toplam dış borcu bulunuyor.

-6 MERKEZİ HÜKÜMETİN DIŞ BORCU BULUNMUYOR-

Diğer taraftan, merkezi hükümetlerin dış borçlarına bakıldığı zaman dünyada en borçlu 50 ülke (Çin'e bağlı Hong Kong da ülke sayılmış) ve İran (74. borçlu ülke) içinde 6 merkezi hükümetin dış borcu bulunmuyor.

Buna göre, Tayvan, Lüksemburg, Hollanda, İsviçre, Singapur ve İrlanda'nın dış borç stokunun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı sıfır.

Finlandiya'da bu oran yüzde 0,2 iken, Çin'de yüzde 0,09 düzeyinde.

Dış borç stokunun GSYH'ya oranı Portekiz'de yüzde 0,18, Belçika'da yüzde 0,28, Estonya'da yüzde 0,31, Hong Kong'da yüzde 0,80, Brezilya'da yüzde 0,84, Yunanistan'da yüzde 0,90 seviyesinde bulunuyor.

Bu ülkeleri ise dış borç oranı yüzde 1,12 ile Tayland, yüzde 1,16 ile Güney Kore, yüzde 1,99 ile Şili, yüzde 2,37 ile Hindistan, yüzde 3,06 ile Malezya, yüzde 3,23 ile Avusturya takip ediyor. Çek Cumhuriyeti, Kanada, Rusya, Danimarka, Güney Afrika, Meksika, Slovenya, İsveç gibi ülkeler sıralamayı takip ederken, Türkiye ise 51 ülkeden oluşan sıralamada 29. sırada yer alıyor.

Türkiye'de merkezi hükümetin dış borcunun GSYH'ye oranı yüzde 9,13 düzeyinde bulunuyor.

-DÜNYADA TOPLAM 51 TRİLYON DOLAR BORÇ VAR, YÜZDE 44'Ü ABD VE İNGİLTERE'NİN-

Dünya genelinde toplam dış borç tutarı 51 trilyon 780 milyar dolar. Bunun 22,7 trilyon doları ABD ve İngiltere'ye ait. İki ülke dünya toplam borç stokunun yüzde 43,84'üne sahipler. Bu ülkelere Almanya ve Fransa'yı da eklediğimizde 4 ülkenin toplam dış borç toplamı 31 trilyon 585 milyar dolara, dünya borç toplamındaki oranları da yüzde 61'e ulaşıyor.

Tabii toplam dış borcun milli gelire oranı da önemli. Her ne kadar ABD, toplam dış borç miktarında ilk sırayı alsa da GSYH'ya oranına bakıldığında ABD'nin durumu İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsviçre, Belçika, Avusturya, İsveç, Hong Kong, Danimarka, Norveç, Portekiz ve Finlandiya'dan daha iyi durumda. Gelişmiş ülkeler içinde borcun milli gelire oranı bakımından en kötü durumda olanı İrlanda. İrlanda, milli gelirinin 6,5 katı (yüzde 646) kadar bir borcu bulunurken Türkiye'de bu oranı yüzde 30,9 düzeyinde. Dış borçta en kötü durumdaki İrlanda'yı, İngiltere, İsviçre, Hong Kong, Hollanda, Belçika izliyor. En iyi durumdaki ülkeler ise İran, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan, Venezüella, Brezilya, Meksika, Kolombiya ve Rusya.   

En fazla toplam dış borcu olan 50 ülke ve İran'ın 2008 Ekim ayı itibarıyla toplam dış borçları, 2008 yılı tahmini GSYH'leri ve dış borçlarının GSMY'ye oranları şöyle:

                          2008 EKİM       2008        Dış Borcun

                           Toplam        Tahmini        GSYH'ye   

                           Dış Borç        GSYH          Oranı  

Ülkeler                 (Milyon Dolar)  (Milyar Dolar)  (Yüzde)

1- ABD                     12.250,0       14.334,0        85,5

2- İngiltere               10.450,0        2.787,4       374,9

3- Almanya                  4.489,0        3.818,5       117,6

4- Fransa                   4.396,0        2.978,1       147,6

5- Hollanda                 2.277,0          909,5       250,4

6- İrlanda                  1.841,0          285,0       646,0

7- Japonya                  1.492,0        4.844,4        30,8

8- İsviçre                  1.340,0          492,6       272,0

9- Belçika                  1.313,0          530,6       247,5    

10-İspanya                  1.084,0        1.683,2        64,4

11-İtalya                     996,3        2.399,3        41,5

12-Avustralya                 826,4        1.069,3        77,3

13-Kanada                     758,6        1.564,1        48,5

14-Avusturya                  752,5          432,4       174,0

15-İsveç                      598,2          512,9       114,6

16-Hong Kong                  588,0          223,8       262,7

17-Danimarka                  492,6          369,6       133,3

18-Norveç                     469,1          481,1        97,5  

19-Portekiz                   461,2          255,5       180,5

20-Çin                        363,0        4.222,4         8,6

21-Rusya                      356,5        1.778,7        20,0

22-Finlandiya                 271,2          287,6        94,3

23-Türkiye                    247,1          798,9        30,9

24-Brezilya                   229,4        1.664,7        13,8

25-Güney Kore                 220,1          953,5        23,1

26-Meksika                    179,8        1.142,6        15,7

27-Polonya                    169,8          567,4        29,9

28-Hindistan                  149,2        1.237,4        12,1

29-Endonezya                  140,0          496,8        28,2

30-Arjantin                   135,8          338,7        40,1 

31-Macaristan                 125,9          164,3        76,6

32-Irak                               100,9           ...         ...

33-Tayvan                      97,9          424,1        23,1

34-Kazakistan                  96,4          141,2        68,3

35-İsrail                         90,0          188,7        47,7

36-Yunanistan                  86,7          373,5        23,2

37-Çek Cumhuriyeti             74,7          217,2        34,4

38-Romanya                     74,5          213,9        34,8

39-Ukrayna                     69,0          198,0        34,8

40-Filipinler                  61,8          172,3        35,9

41-Birleşik Arap Emirlikleri   61,7          270,0        22,9

42-Tayland                     59,5          272,1        21,9

43-Suudi Arabistan             58,6          528,3        11,1

44-Şili                        57,6          181,5        31,7

45-Malezya                     53,1          214,7        24,7

46-Yeni Zelanda                51,4          135,7        37,9 

47-Hırvatistan                 46,3           63,9        72,5

48-Venezüella                  43,3          331,8        13,1      

49-Kolombiya                   41,4          249,8        16,6

50-Slovenya                    40,4           57,0        70,9

....

74-İran                        20,7          382,3         5,4

Dünya                      51.780,0       62.054,1        83,4                          


Bazı ülkelerin dış borçlarının yanı sıra merkezi hükümetlerinin iç borçları küçümsenmeyecek bir düzeyde seyrediyor.

A.A muhabirinin IMD World Competitiveness Yearbook 2008 verilerinden derlediği bilgilere göre, Japonya'nın iç borçlarının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 131,59, Yunanistan'ın ise yüzde 102,17 düzeyinde.

Bunu yüzde 86,02 ile Belçika, yüzde 63,3 ile Portekiz, yüzde 60,3 ile de İtalya izliyor.

İsrail merkezi hükümetinin iç borcu ise milli gelirin yüzde 59,63'ü, Avusturya'nın yüzde 56,99'ı Hindistan'ın yüzde 56,1'ini, Ürdün'ün de 49,17'sini buluyor.

Hollanda'da bu oran yüzde 46,49, Singapur'da da yüzde 40,34 düzeyinde.

-TÜRKİYE'NİN İÇ BORÇ DURUMU-

Türkiye'nin iç borcunun milli gelire oranı da yüzde 29,81. Bununla Türkiye 51 ülkenin bulunduğu sıralamada en borçlu ülkeler sıralamasında 22. sırada yer alıyor.

Türkiye'yi ise Tayvan, Macaristan, İsviçre, Kanada gibi ülkeler izliyor.

Amerika'nın iç borcunun milli gelire oranı yüzde 21,49 iken, İrlanda'da bu oran yüzde 20,11, İspanya'da da 16,68.

-İÇ BORÇ BAKIMINDAN ŞANSLI ÜLKELER-

Öte yandan iç borç bakımından şanslı ülkeler arasında ilk sırada iç borcunun milli gelire oranı yüzde 0,09 olan Estonya bulunuyor. Bunu yüzde 0,47 ile Hong Kong, yüzde 2 ile dünyanın en zengin ülkesi Lüksemburg takip ediyor.

İç borcun milli gelire oranı Ukrayna'da yüzde 2,65, Tayland'da yüzde 3,23, Rusya'da 3,72, Çin'de de yüzde 4,21 düzeyinde.

Bazı ülkelerde merkezi hükümet iç borçlarının GSYH'ye oranları şöyle:

                        İç Borç               

                      GSYH Oranı

Ülkeler                 (Yüzde)

Japonya                 131,59

Yunanistan              102,17

Belçika                  86,02

Portekiz                 63,32

İtalya                   60,32

İsrail                   59,63

Avusturya                56,99

Hindistan                56,10

Ürdün                    49,17

Hollanda                 46,49

Singapur                 40,34

Malezya                  38,52

Almanya                  34,08

Filipinler               33,09

Polonya                  32,71

Finlandiya               31,38

Brezilya                 31,08

Güney Kore               30,92

Kolombiya                30,77

Endonezya                30,43

İsveç                    30,29

Türkiye                  29,81

Tayvan                   29,64

Macaristan               28,69

İsviçre                  28,26

Kanada                   24,99

Slovenya                 24,94

Fransa                   24,65 

Danimarka                23,71

Güney Afrika             23,52

Hırvatistan              22,98

Çek Cumhuriyeti          21,63

ABD                      21,49

İrlanda                  20,11

Meksika                  17,26

Slovakya                 16,70

İspanya                  16,68

Norveç                   11,59

Peru                     10,81

Yeni Zelanda             10,31

Venezüella                9,15

Bulgaristan               5,66

Litvanya                  4,87

Çin                       4,21

Rusya                     3,72

Tayland                   3,23

Ukrayna                   2,65

Şile                      2,12

Lüksemburg                2,00

Hong Kong                 0,47

Estonya                   0,09

YAZDIR
YORUMLAR 79
 • ali 2 yıl önce Şikayet Et
  bazi ulkeler yok.
  Cevapla
 • fatih koray 9 yıl önce Şikayet Et
  ahmet elbeyli. değerli dostum, bir arkadaşa iftiracısın demişsin ama iftira filan değil sayın başbakan 2003 yılı nisan ayında The Washington Post gazetesine yazdığı makalede bunu söylemiştir söylediği cümle aynen şudur "cesur ve genç erkek ve kadın ABD askerlerinin Irak'tan sağ salim dönmeleri için dua ediyorum" istersen internette ara onlarca sitede orjinal metniyle birlikte bulursun hatta ingilizcen varsa o gazetesinin sitesine gir arşivinde vardır..
  Cevapla
 • fatih koray 9 yıl önce Şikayet Et
  bahar ılgaz. yanlış değerlendirme yapmışsın bu ülkelerin borç stoku neredeyse dünyadaki toplam borcun yarısı kadar ama borcun GSYH ya oranı bizden çok daha iyi.. borç stokuna değil bonun gsyh ya olan aranına bakmak lazım..
  Cevapla
 • medesert 9 yıl önce Şikayet Et
  alacaklı yahudilerdir. Tarih sayfalarında raşiltleri okuyanlar bilirler. Onlar devletlere faizle borç veren yahudi bir ailedir. İMF sahibi diğer ülkelerinde alacakılıları da o ailedir. Savaş başlatıp bitiren bi ailedir.
  Cevapla
 • bahar ılgaz 9 yıl önce Şikayet Et
  BU NASIL İŞ?. ABD 85,5,İngiltere 374,9 yüzdeliklerle dışa borçlu olacak bütün dünyada bunların etrafında dönecek?Borç bitmedikçe birşey sana ait değildir! Bu adamların ülkesi borç batağında tüm ülkelerin yöneticileri salak mı hep bunların borusu ötüyo?Borçsuzluğun kadar konuş diyemiyorlar?Çocukca gelebilir bu soru ama ADAM HEM BORÇLU OLACAK HEM DE BEN NE DERSEM O OLUR DİYECEK DÜNYAYA?Milleti büyüleyip salaklaştırıyomu bunlar nedir?Bu adamlar zeki değil sanırım gerisi salak.Yoksa borçlar yahudiyemi?
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle