Cep telefonu taksitlerinde yeni düzenleme! Kaç taksitle alınabilecek?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, fiyatı 3500 TL’nin altında olan cep telefonlarında kredi taksit sayısını 12 olarak belirledi.

Cep telefonu taksitlerinde yeni düzenleme! Kaç taksitle alınabilecek?
Cep telefonu taksitlerinde yeni düzenleme! Kaç taksitle alınabilecek?
GİRİŞ 16.01.2020 12:07 GÜNCELLEME 16.01.2020 12:07

Cep telefonu satın alırken kullanılan krediler için yeni düzenleme, 14 Ocak tarihli Resmi Gazete’de açıklandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu cep telefonu kredi taksitlerine ilişkin düzenlemeye gitti. Buna göre, cep telefonlarında fiyatı 3500 lira ve altındaysa kredi taksiti 12 ay, 3500 lira ve üzerindeyse kredi taksiti 3 ayı aşamayacak. Ayrıca bu kredilerin yapılandırılmasında da yeni taksit sayıları geçerli olacak.

CEP TELEFONU KREDİLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Resmi Gazete‘de yayınlanan bildiriye göre; akıllı telefonlardaki taksit sayısı 6’dan 3’e düşürüldü

Bu taksit sayısı şimdilik 3.500 TL ve üzerindeki telefonları kapsıyor. Eğer alacağınız telefon 3.500 TL’den aşağı bir fiyata sahipse 12 taksite kadar hala satın alabiliyorsunuz. Ancak yükselen kur ve vergiler sayesinde 3.500 TL’nin altındaki telefonlar maalesef ki giriş-orta segmentte yer alıyor.

Kullanıcılar iPhone 11 veya Galaxy S10 satın almak istediklerinde aylık 3.000 TL gibi ütopik bir ödeme yapmak zorunda kalacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun neden böyle bir karar aldığı ve uzun vadede ne gibi faydalar sunacağı ise henüz bilinmiyor.

Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.”

“(6) Kurul, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkilidir.”

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ