KDV iadesine hız

Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek yıl sıkı mali politika uygulamaya hazırlanıyor. Bakanlığın projeleri arasında KDV iadelerinin hızlandırılması da yer alıyor. Bu yolla piyasalarda hareketlilik sağlanacak.

KDV iadesine hız
KDV iadesine hız
GİRİŞ 03.11.2018 09:36 GÜNCELLEME 03.11.2018 09:42

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 yılı mart sonuna kadar sürekli olmayan ve konjonktüre duyarlı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık kalıcı, sürekliliği olan harcamalara son vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda veri, prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yeniden yapılandırmaya gitmeyeceği belirtiliyor. İlk olarak da istisna, muafiyet ve indirimler gibi uygulamalar incelenerek etkinliği olmayanların kaldırılmasına ilişkin çalışmalar başlatılacak. Yine farklı veri kaynaklarını toplayan Vergi Veri Analiz Merkezinin bu yılın sonuna kadar kurularak kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye katkısı hızlandırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın planladığı bir diğer adım da KDV iadelerinin hızlandırılması olacak. Özellikle piyasalarda hareketlilik sağlayacak sektörlerin KDV iadelerinin öncelikli olacağı belirtiliyor. 2.2 milyon mükellefin kayıtları elektronik ortamda tutulacak. Sistem ile gelir, gider ve stok gibi kayıtların elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Yatırım teşvikleri de sırada

 

 

Yatırım teşvik uygulamalarında maliyet, etkinlik, hesap verilebilirlik, şeffaflık, öngörülebilirlik, esneklik, atıl kapasite oluşturulması ile verimlilik ilkeleri gözetilerek istihdam, yüksek katma değer ve ihracat artışına yönelik yatırım alanlarına öncelik verilecek. Bu kapsamda da nakdi ve vergisel teşvikler başta olmak üzere tüm teşvik mekanizmaları gözden geçirilecek. Bütüncül sistem le teşviklerin makroekonomik hedef ve bütçeyle uyumu sağlanacak.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

YAZDIR