Tarım ve Orman Bakanlığı en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere istihdam etmek üzere en az lise mezunu, Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde...

Tarım ve Orman Bakanlığı en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Şartlar neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Şartlar neler?
GİRİŞ 17.07.2018 09:41 GÜNCELLEME 17.07.2018 09:42

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 1 (bir) adet personel alınacaktır. Alınacak bir sözleşmeli personelin pozisyonu adı, niteliği ve başvuru şartları haberimizin içeriğinde belirtilmiştir. Alınacak sözleşmeli personel (Gemi Adamı) Ordu İli Perşembe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde istihdam edilecektir.  İşte detaylar…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının;

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçtan dolayıbir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Askerlikle ilgisi bulunmamak,

- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.(Denizlerde sürekli görevini yapmaya engel akli bedeni ve sağlık özrü bulunmamak.)

- (Ek: 3/10/2016–KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

- Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmasına engel bir durumu bulunmamak.

- En az T.C. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Usta Gemici belgesine sahip olmak.

- Telsiz cihazlarını kullanıma yeterlilik belgesine sahip olmak.

- Başvuru tarihi itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak,

- En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

BAŞVURU VE SINAV HAKKINDA

Sınav Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından yalnız uygulamalı olarak yapılacaktır. Uygulama sınavı;  

- Gemi kullanma,  

- Yanaşma,  

- Manevra,  

- Denizcilik mevzuatı  

Gemide bulunan seyir yardımcısı cihazlarının kullanılma ile ilgili hususlarda yapılacaktır. Adaylar yukarıda belirtilen beş kategoride her kategori 20 puan olmak üzere toplam 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sınav 08.08.2018 tarihinde saat 10:00’da Ordu İli Perşembe İlçesi Kışlaönü Balıkçı Barınağında bulunan İl Müdürlüğümüze ait su ürünleri kontrol teknesinde yapılacaktır. Hava şartlarının uygulamalı sınav yapılmasına (denize açılmaya) uygun olmaması durumunda uygulamalı sınav 14.08.2018 tarihinde saat 10:00’da aynı adreste yapılacaktır. Adayların sınav saatinden 15 dakika önce sınav yerinde hazır bulunması gerekmektedir. Adayların müracaatlarını, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne istenilen belgelerle beraber, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlanmasını müteakip 16.07.2018 tarihinden 27.07.2018 tarihi mesai bitimine kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Akyazı Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi No:24 Altınordu /Ordu adresine şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta ve kargo yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL