2 milyon kişi devletle barışmak için başvurdu

Vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular devam ederken, şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon kişinin devletle barışmak için müracaatta bulunduğu belirtildi.

2 milyon kişi devletle barışmak için başvurdu
2 milyon kişi devletle barışmak için başvurdu
GİRİŞ 01.07.2018 11:42 GÜNCELLEME 01.07.2018 13:38

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığından edindiği bilgiye göre,  vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin başvurular devam ediyor.

Bugüne kadar 2 milyon civarında kişi borçlarını yapılandırmak için  vergi dairelerine başvuruda bulundu.

 

Başvuruların 31 Temmuz'a kadar süreceği yapılandırma kapsamında  vatandaşlar, borçlarını eylül ayında vergi dairelerine ödemeye başlayacak.

Yığılma yaşanmaması için vatandaşların son günü beklemeden başvuruda  bulunması önem taşıyor.

Bu kapsamda vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda Gelir  İdaresi Başkanlığının internet sitesinden de başvuru yapılabiliyor.

Yapılandırma kapsamında başvuran ve peşin ödemeyi seçen mükellefler  neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeyerek bu fırsattan  yararlanabilecek. Düzenlemeyle birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı  cezaları silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde  geçerli yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları  uygulanarak yeniden yapılandırılacak.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Ekim 2018 tarihine kadar  ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının  aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

İki taksitle ödeyene de indirim

Eylül ayında peşin ödeme yapamayan vatandaşlar, taksitle ödeme  seçeneğini kullanabilecek. Bu durumda da birinci taksiti ödedikten sonra ikinci  taksitin ödeme süresinde yani kasım ayında, kalan borcunun tamamını ödeyen  mükelleflere de indirim yapılacak. Bu sefer Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari  para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanacak. Buna göre, ödemelerin  peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması halinde, ödenecek tutarda  katsayı artışı olmayacak.

Yapılandırılan borçlar, peşin ödemenin yanı sıra 2'şer aylık dönemler  halinde 6, 9, 12 veya 18 taksitle de ödenebilecek. Bu takdirde tercih edilen  ödeme süresine göre çeşitli oranlarda katsayı uygulanacak.

Dava ve inceleme aşamasındaki borçlar

Yapılandırma düzenlemesinin kapsamı, vergi borçlarının ödenmesine  yönelik imkanlarla sınırlı olmayacak. Dava aşamasındaki vergi alacaklarının sulh  yoluyla sonlandırılmasında ihtilafın durumuna göre yüzde 80'e varan indirim  yapılacak. Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler ilgili yıllara ilişkin  vergi incelemesine muhatap olmayacak. İncelemede olan mükellefler de incelemenin  bitimini takiben hesaplanan vergilerinin yüzde 50'sini ödeyerek yapılandırma  imkanlarından yararlanabilecek. Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve  kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyanda bulunulabilecek.

İşletme kayıtları (emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kasa  mevcudu, ortaklar cari hesabı ve bunlarla ilgili diğer hesaplar) herhangi bir  ceza, faiz ödenmeden düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilebilecek.

Taşınmazlar da kapsamda

Yapılandırma düzenlemesiyle "varlık barışı" olarak adlandırılan yurt  içi ve yurt dışında bulunan bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına  yönelik imkan da getirildi. Düzenleme kapsamında, para, altın, döviz, menkul  kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları gibi varlıklarla yurt içinde de bunlara  ilave taşınmazlar yer alıyor.

Yurt dışında bulunan varlıklar, 30 Kasım'a kadar banka veya aracı  kurumlara bildirilmesi halinde bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde  Türkiye'ye getirilecek. Yurt içindeki varlıklar da aynı tarihe kadar kanuni  defterlere kaydedilerek beyan edilebilecek. Bildirime konu varlıkların değerinin  yüzde 2'si oranında verginin 31 Aralık'a kadar ödenmesi halinde bu varlıklar  nedeniyle vergi incelemesi yapılmayacak. Yurt içi ve dışındaki varlıklara yönelik  bu düzenlemeden 31 Temmuz'a kadar yararlanılması ve gerekli yükümlülüklerin  yerine getirilmesi koşuluyla herhangi bir vergi de alınmayacak.

KAYNAK: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

ETİKETLER
vergi borcu
YAZDIR