Sahil Güvenlik Komutanlığı lise mezunu personel alımı! Son gün...

Sahil Güvenlik Komutanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu personel alımı yapacağını belirtti. Peki hangi bölüm için alım yapılacak?

Sahil Güvenlik Komutanlığı lise mezunu personel alımı! Son gün...
Sahil Güvenlik Komutanlığı lise mezunu personel alımı! Son gün...
GİRİŞ 27.06.2018 15:55 GÜNCELLEME 27.06.2018 15:55

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine en az lise mezunu personel alımı yapılıyor. Söz konusu ilana başvuru yapmak isteyen adayların; Meslek Eğitimi veren Liselerin Makine Teknolojisi, Makine Mekatronik, Torna-Tesviye, bölümlerinden mezun olmuş olmaları gereklidir. Peki başvuru detayları nelerdir? Hangi kadrolar için alım yapılacak?

BAŞVURU DETAYLARI NELERDİR?

- Türk vatandaşı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Sağlık durumunun çok tehlikeli işyerinde çalışmasına uygun olduğuna dair sağlık kurulu raporu almak. Sağlık Raporu İşyeri Hekimi tarafından incelenecek ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15'inci maddesi gereği kişinin yapacağı işe uygun olduğunu belirtilen sağlık raporu İşyeri Hekimi tarafından düzenlenecektir.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesi gereği işe göndermede öncelikli olanlar bu madde hükümleri çerçevesinde öncelik durumlarını ispatlamak zorundadırlar. Öncelik hakkına sahip olanlardan, davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında başvuruda bulunmayan, bulunduğu halde sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacağı için bu haktan ikinci kez kullanamayacaklardır. Öncelik hakkına sahip olanlarda KPSS'ye veya EKPSS'ye girme şartı bulunmamaktadır.

- Adayların talep edilen nitelikleri taşıyıp taşımadığı Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı tarafından kontrol edilecek, aranan şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Adayların sınavları Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı tarafından yapılacak olup, işyeri tarafından yapılan sınavı kazanan adaylardan, başarı sırasına göre talep sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda sınavları geçersiz sayılacaktır,

- Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,

HANGİ KADRO İÇİN ALIM YAPILACAK?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Söz konusu ilana adaylar 18 Haziran - 27 Haziran 2018  tarihleri arasında başvurularını yapabilirler. Başvurular ise Türkiye İş Kurumu üzerinden İl Şube Müdürlüğüne veya resmi internet sayfası olan www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

İlanın Tam Metni İçin Tıklayınız...

YAZDIR