Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademik personel alımı başvurusu son gün!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından yayımlanan ilana göre Profesör, Doçent, ve Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplamda 15 akademik personel alımı yapılacak. Peki başvuru şartları nelerdir? Başvurular ne zaman bitecek?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademik personel alımı başvurusu son gün!
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademik personel alımı başvurusu son gün!
GİRİŞ 26.03.2018 15:03 GÜNCELLEME 26.03.2018 15:04

Devlet Üniversiteleri arasında önemli bir konuma sahip Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Profesör, Doçent, ve Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplamda 15 akademik personel alımı yapacağını açıkladı. Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bölümlerinde akademik personel eksikliğini gidermek için alımlar yapılacak. Peki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademik personel alım şartları nelerdir? Başvurular ne zamana kadar sürecek? İşte detaylar...

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

- Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

- Özgeçmiş

- 2 adet fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak).

- ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet’tir),

- Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.) 9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre Profesör, Doçent, ve Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplamda 15 akademik personel alımı yapılacak. Söz konusu ilana başvuru yapacak adayların 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Doktor Öğretim Üyeleri yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirteceklerdir. Söz konusu ilan için son başvuru tarihi 26 Mart 2018 olarak belirlendi.