Sahil Güvenlik Komutanlığı askeri personel alımı! Başvuru şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından resmi internet sitesi üzerinden askeri personel alım ilanı yayınlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş ve uzman çavuş alım başvuru şartları nelerdir? Askeri personel başvuru tarihleri nelerdir? İşte, Sahil Güvenlik Komutanlığı askeri personel alım detayları

Sahil Güvenlik Komutanlığı askeri personel alımı! Başvuru şartları nelerdir?
Sahil Güvenlik Komutanlığı askeri personel alımı! Başvuru şartları nelerdir?
GİRİŞ 22.02.2018 10:56 GÜNCELLEME 22.02.2018 10:56

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine alınacak olan askeri personelin hangi alanlarda istihdam edileceği kamuoyuna duyuruldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı personel kadroları; aşçı (ikmal), kurbağa adam, serdümen, şoför olarak belirlendi. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alım başvuru şartları nelerdir? Sahil Güvenlik Komutanlığı personel başvuru tarihleri nelerdir? İşte, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından istihdam edilecek personel alım başvuru ayrıntıları...

ASKERİ PERSONEL BAŞVURU TARİHLERİ

 

Sahil Güvenlik askeri personel başvuruları; 13 Şubat 2018 günü saat 15.00’de başlayıp, 26 Şubat 2018 saat 14.00’de sona erecektir. Başvurular kurumun resmi internet sitesi www.sahilguvenlik.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. 

Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir 

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

*Başvurular sadece www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

*Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen internet
adresinden istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

*Başvuru Sayfası’nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek
hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

*Doldurulan/beyan edilen bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir (Atamaları yapılmış olsa dâhi).

*Başvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem tarafından şifre verilmektedir.
Adaylar bu şifreyle başvuru süresince “Aday Girişi” kısmından sisteme giriş yaparak bilgilerini kontrol edip güncelleyebileceklerdir. 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

 b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

 c. 2018 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) (Halihazırda sözleşmeli er olarak görev yapanların Sayfa-2 Madde-4’ü incelemeleri gerekmektedir.),

 ç. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak (Bkz:madde-3/d),

 d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi
üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (13 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

 e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-16’da yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, 

ğ. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

h. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ı. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak

i. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

j. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

k. Tam sağlam olmak ve sınavlar sonrasında sevk edilecekleri hastanelerden branşına
uygun sağlık raporu almak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),

l. Alım yapılacak branşa uygun ihtisasa sahip olmak,

m. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-12’de yer alan boy ve kilo oranları
tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.).

n. Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile; başvuru ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığından çıkartılanların başvuruları kabul edilmez/iptal edilir.