Türkiye, KEİPA Ülkelerine örnek oldu

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Toplantısı Moldova’nın Başkenti Kişinev’de başladı.

Türkiye, KEİPA Ülkelerine örnek oldu
Türkiye, KEİPA Ülkelerine örnek oldu
GİRİŞ 17.05.2017 15:32 GÜNCELLEME 17.05.2017 18:46

Toplantıya Türkiye’yi temsilen KEİPA Türk Grubu Başkanı Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, KEİPA Türk Grubu Üyesi ve Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu katıldı.

“Büyüme Herkesi Kapsamalıdır”

KEİPA üyelerine hitaben konuşma yapan Türk Grubu Başkanı Ramazan Can, ekonomik büyüme, kalkınma ve toplumsal bütünleşme vurgusu yaparak “Ekonomik büyümenin dinamiklerini ve seviyesini ve milli ekonominin kalkınmasındaki değişiklikleri etkileyen süreç bir ülkenin yaşam akışını ve gelecekle ilgili beklentilerini belirler. Ekonomik büyüme ve bunun sosyal sonuçları, nüfusun refahını etkileyen faktörler ve şartlar arasında önemli bir yer teşkil eder.”

“Ekonomik büyüme yaşam standartlarının iyileşmesine yönelik önemli görevlerin yerine getirilmesini sağlar, bütün dünyanın desteğini beyan etmiş olduğu Binyıl Bildirgesi dahilinde belirtilmiş olan sağlık, eğitim ve diğer kalkınma hedeflerini desteklemek için kaynaklar oluşturur. Bununla birlikte, piyasa ekonomisi potansiyeli, nüfusun çoğunluğuna yüksek yaşam standartları sağlayacak şekilde tam olarak gerçekleşmemiştir. Ayrıca, büyüyen sosyal eşitsizlik ve gelir açısından nüfus içinde büyük farklılıkların bulunmasıyla alakalı kaygılar mevcuttur. Bu nedenle, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğini ve herkesi kapsamasını sağlamak çok önemlidir.” dedi.

“Parlamentolar Topluma Karşı Sorumludur”

Uluslararası parlamentoların görev ve sorumluluklarına dikkat çeken Ramazan Can “Ulusal parlamentolar, halkın meşru temsilcileri olarak seçmenlerin çıkarlarını korumak üzere anayasal bir sorumluluk taşımaktadırlar. Onların görevi ekonomik büyümeyi ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirme ve ilgiyi yasal çerçeveyi geliştirme dahil olmak üzere seçmenlerin sorunlarının ve umutlarının sesi olmaktır. Ulusal parlamentoların önemli görevi sosyo-ekonomik sorunları çözme, ekonomik büyümenin kalitesini iyileştirme ve kapsayıcı özelliğini sağlama konusunda hükumetin faaliyetlerini kontrol etmektir.”

“Parlamentolar ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma arasında bir dengeye ulaşma adına, kamu-özel ve sosyal ortaklık ilkelerine dayalı olarak sosyo-ekonomik kalkınma alanında öncelik alanlarını dikkatli ve etkili şekilde belirlemelidirler. Parlamentolar, yönetişimi iyileştirmek ve daha geniş bir finansal sistem geliştirmek ve yatırımcılar için olumlu şartları arttırarak ekonomik büyüme ve toplumsal bütünleşmeyi ileriye taşımak için reformların güçlendirilmesini ve yapısal eksikliklerin giderilmesini sağlamalıdırlar.” İfadelerini kullandı.

Gündoğdu “Türkiye, Kriz Dönemlerinde Dahi Büyüdü”

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye’nin küresel kriz dalgalarına rağmen önemli büyüme rakamlarına ulaştığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü “Ekonomik büyüme kavramı, küreselleşme ile birlikte sadece ülkeleri ilgilendiren bir husus olmaktan çıkmış, aynı zamanda uluslararası kurum ve kuruluşların gündeminde yer alan önemli bir konu haline gelmiştir. Ekonomik büyüme, ülkedeki yaşam standartlarını gösteren en önemli unsurlardan biridir. Bundan dolayı bütün dünya ülkelerinin ekonomi politikalarının uzun dönemli hedeflerinden bir tanesi, ekonomik büyümeyi canlandırmak ve bunun hızını istikrarlı bir seviyede muhafaza etmektir.

 

“28 Çeyrektir Devam Ediyor”

“Türkiye ekonomisi 2015 yılında %6,1’lik, 2016 yılında ise %2,9’luk bir büyüme performansı yakalamıştır. Türkiye son 28 çeyrektir %5’in üzerinde bir ortalama ile büyümektedir. Her ülke de olduğu gibi Türkiye de ekonomisini inovasyon temelli kalkınmaya, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve vatandaşlarının yaşam kalitesini iyileştirilmeye yönelik politikalar geliştirmektedir. Ana hedef olarak refahın geliştirilmesi, kişi başına düşen milli gelirin arttırılması, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) oranının yükseltilmesi ve bu gelirin nüfusun farklı kesimleri arasında adaletli bir şekilde dağılımını sağlayarak gelir dağılımında eşitliğin sağlanması politikalarda ön plana çıkan hususlardır.”

“Cumhurbaşkanlığı Sistemi İle İstikrarlı Büyüme Sürecek”

Gündoğdu, 16 Nisan’da gerçekleştirdiğimiz halk oylaması ile “partili cumhurbaşkanı” sistemine geçtik. Bu sistem ile siyasi istikrarı önceleyen bir sistemdir. Bu sistem siyasi istikrarın yanında ekonomik istikrarı da beraberinde getirecektir. Hızlı büyüyen güçlü ekonomimizin, toplum içinde sosyal adalet ve eşitliği sağlaması için de gerekli önlemler hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda 2012 yılında yürürlüğe giren Yatırım Teşvik Programlarının nihai amaçlarından birisi bölgesel ekonomik gelişmişlik farklılıkları ortadan kaldırmaktır. Teşvik Sistemi,  ülkemizin özellikle sosyo-ekonomik olarak geride kalmış bölgelerine yönelik daha kapsamlı, daha avantajlı ve uzun süreli teşvik unsurları sunarak, bu bölgelerimize daha fazla yatırım ve yatırımcı çekmeyi hedeflemekte; böylece bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu sistem ile ekonomimizin ihtiyaç duyduğu, yüksek ithalat bağımlılığı olan ara mallarda üretim yapılması özendirilmekte ve yatırımcılara en üst derecelerden destek miktarları sağlanmaktadır.” dedi.

YAZDIR
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL